001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Pasākumu plāns 2021. gada janāris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

6.-15.01.

 

Izglītojamo instruktāža

Attālināti

 

Grupu audzinātāji

 

13.01.

1000

Atzīmējot barikāžu trīsdesmito gadadienu, norisināsies tiešsaistes konference "X stunda. Barikādēm 30".

Attālināti

N.Bergfelde

Grupu audzinātāji

 

11.-31.01

 

Vokālistu konkurss “SKANI, MANA BALSS!”

Attālināti

N.Bergfelde

I.Feldmanis

 

18.01.

1510

Mēbeļu galdnieku metodiskās komisijas sanāksme

Attālināti

M. Blumbergs

B. Lukaševiča

N. Jakušova

 

19.01.

1510

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

Attālināti

J. Grīnvalds

B. Lukaševiča

N. Jakušova

S.Beļajevskova

 

20.01.

Stipendijas nolikuma instruktāža

Attālināti

N.Bergfelde

Grupu audzinātāji

 

21.01.

1510

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

Attālināti

Z.Devjakoviča

B.Lukaševiča

N.Jakušova

S.Beļajevskova

 

25.01.

1510

Klientu apkalpošanas speciālistu un datorsistēmu tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

Attālināti

J. Poriķe

B. Lukaševiča

N.Jakušova

 

 

26.01.

1510

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskās komisijas sanāksme

Attālināti

L. Cekula

B. Lukaševiča

N.Jakušova

27.01.

1510

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu metodiskās komisijas sanāksme

Attālināti

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

N. Jakušova

 

28.01.

1510

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

Attālināti

G.Alksne

B.Lukaševiča

N.Jakušova

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020