001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

Pasākumu plāns 2021. gada novembris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

3.11.2021.

1600

Seminārs - STRESA UN IZDEGŠANAS RISKA FAKTORI

Tiešsaistē

Psiholoģe Maija Dobele

3.11.2021.

1500

2.kursu grupu audzinātāju sapulce

Tiešsaistē

N. Bergfelde

4.-6. 11.2021.

 

Treniņnometne saliedēšanas grupā

Tiešsaistē,

Zemgales NVO Centrs

N. Bergfelde

8.11.2021.

 

Seminārs 1. kursa izglītojamajiem “Reproduktīva un seksuālā veselība”

Tiešsaistē

N. Bergfelde

Grupu audzinātāji

4.11.2021.

1500

Mēbeļu galdnieku metodiskā sanāksme

JT

Skolotāju istaba

M. Blumbergs

B. Lukaševiča

N. Jakušova

8.-12.11. 2021.

 

Lāčplēša diena (prezentācija mykoob)

Tiešsaistē

N.Bergfelde

Grupu audzinātāji

 

17.11.2021.

1500

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

Tiešsaistē

V.Tomsons

S. Beļajevskova

B. Lukaševiča

N. Jakušova

11.11.2021.

1500

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

Tiešsaistē

Z. Devjakoviča

B.Lukaševiča

N. Jakušova

S.Beļajevskova

15.-17.11. 2021.

 

Latvijas Republikas proklamēšanas diena (prezentācija mykoob)

Tiešsaistē

N.Bergfelde

Grupu audzinātāji

9.11.2021.

1500

Klientu apkalpošanas speciālistu un   datorsistēmas un programmēšanas tehniķu metodiskā sanāksme

Tiešsaistē

J. Poriķe

B.Lukaševiča

N. Jakušova

16.11.2021.

Pēc grafika

Lekcija “Veselīgs uzturs” – 1.kurss

 

JT

Mācību klases

N.Bergfelde

 

18.11.2021.

1600

Ugunszīmju veidošana

Jelgavas Tehnikums

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

16.11.2021.

1500

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

Tiešsaistē

G. Gronska

B.Lukaševiča

N. Jakušova

24.11.2021.

1520

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskās komisijas sanāksme

Tiešsaistē

L.Cekula

B.Lukaševiča

N. Jakušova

 

25.11.2021.

1520

Viesmīlības pakalpojumu metodiskās komisijas sanāksme

Tiešsaistē

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

N. Jakušova

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020