jt banner  top


Pasākumu plāns 2022. gada septembris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

29.08.2022.

1000 – 1600

Profesionālo pilnveides seminārs - Vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu skolotāju savstarpējā sadarbība kompetenču satura īstenošanā

JT Aktu zāle

U. Sokolovs

30.08.2022.

1200

Pedagoģiskās padomes sēde

JT Aktu zāle

J. Rudzīte

1.09.2022.

900

 

1100

Zinību diena skolā

Svinīgais pasākums 1.kurss

Svinīgais pasākums 2.-4.kurss

JT Aktu zāle

N.Bergfelde

1.09.2022.

1500

Sapulce dienesta viesnīcā dzīvojošajiem izglītojamajiem

  • Higiēnas un drošības prasības JT izglītojamajiem – piesardzības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai.
  • Stāva vecāko ievēlēšana.
  • Iekšējās kārtības noteikumi dienesta viesnīcā dzīvojošajiem.
  • Higiēna
  • Elektrodrošība;
  • Ugunsdrošība;
  • Ar konkursa nolikumu JT „Kārtības higiēnas prasībām dienesta viesnīcas īrniekiem – izglītojamajiem iepazīstināšana;
  • Brīvais laiks.

JT Aktu zālē

N.Bergfelde

Dienesta viesnīcas skolotāji

7.09.2022.

1530

Matemātikas un dabaszinību metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

L.Peipiņa

B. Lukaševiča

N. Jakušova

7.09.2022.

1400

Foto izstāde.

Kurzemes līča stāsts. Tobago.

Lasītava

I.Arone

8.09.2022.

1520

Sapulce 1.kursa audzinātājiem

JT Aktu zālē

N.Bergfelde

8.09.2022.

1530

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

G. Alksne

N. Jakušova

B. Lukaševiča

9.09.2022.

1600

1.kursa vecāku sapulce

JT Aktu zāle

Administrācija

Grupu audzinātāji

10.09.2022.

 

Festivāls “MEHATRONS 2022”

Pasta sala, Jelgava

U. Sokolovs

 

13.09.2022.

1530

Apdares darbu tehniķu, mērniecības tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

J. Sutens

B. Lukaševiča

S. Beļajevskova

N. Jakušova

14.09.2022.

 

 

1300

 

 

Pirmā prezidenta, Jāņa Čakstes, dzimšanas dienas piemiņa (1.kursa izglītojamie)

Audzināšanas stundās

 

N.Bergfelde

S.Beļajevskova

Audzēkņu dome

Grupu audzinātāji

 

1400

 

Svinīgs pasākums:

Ziedu nolikšana pie pieminekļa

Jelgavas pilsēta

14.09.2022.

1530

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

V.Tomsons

B. Lukaševiča

S. Beļajevskova

N. Jakušova

15.09.2022.

1100

Dzejas dienas Jelgavā “Plaisa stiklā”

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Interešu izglītības skolotāja

16.09.2022.

1515

Audzēkņu domes prezidenta un aktīva ievēlēšana. Audzēkņu domes darba plāna apspriešana un precizēšana.

Aktu zāle

N.Bergfelde

Audzēkņu dome

21.09.2022.

1530

Klientu apkalpošanas speciālistu, datorsistēmu tehniķu un programmēšanas tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

J. Poriķe

B. Lukaševiča

N. Jakušova

22.09.2022.

1520

Sapulce 2. – 4. kursa audzinātājiem

JT Aktu zālē

N.Bergfelde

27.09.2022.

1530

Mēbeļu galdnieku metodiskā sanāksme

JT

Konferenču zāle

M.Blumbergs

B. Lukaševiča

N. Jakušova

28.09.2022.

 

Dalība nozares jauno profesionāļu meistarības konkursā “Viesnīcu pakalpojumi”

VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu

L. Orupa

28.09.2022.

1530

Viesmīlības pakalpojumu speciālista un viesmīļu metodiskās komisijas sanāksme

JT Skolotāju istaba

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

N. Jakušova

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022