jt baner top uzn-2023


Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/007 “Jelgavas tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija 2.kārta” ietvaros veiktās darbības (periodā no 2019.gada 16.augusta līdz 2019.gada 15.novembrim).

Būvniecība:
26.06.2019. noslēgtā būvdarbu līguma ar SIA “Reaton, LTD” ietvaros turpināta Jelgavas Tehnikuma sporta zāles jaunbūve un piegulošās teritorijas labiekārtošana.
Būvdarbu līguma kopējā summa – 1820107.72 EUR ar PVN, no tā ERAF projekta finansējums – 1775997.85 EUR ar PVN, Jelgavas Tehnikuma finansējums – 44109.87 EUR ar PVN. Būvniecības termiņš saskaņā ar līgumu ir 10 mēneši, tas ir, līdz 15.05.2020. Autoruzraudzību veic SIA “BM-projekts”, būvuzraudzību nodrošina SIA “BaltLine Globe”.
Atskaites periodā veiktie būvdarbi: pamatu betonēšana, sienu mūrēšana un mūra aizbetonēšana, cokola siltināšana, pārsedžu betonēšana, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve, elektroapgādes tīklu izbūve, uzsākta stāvvietas laukuma izbūve un lietus drenāžas sistēmas izbūve.

Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:
04.10.2019. izsludināts atklāts konkurss “Mācību aprīkojuma piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmu “Datorsistēmas” un “Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai” (id.Nr.VIAA 2019/46 ERAF JT). 05.11.2019. atvērti piedāvājumi un tiek veikta piedāvājumu izvērtēšana.
18.10.2019. izsludināts atklāts konkurss “Mācību stendu piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” vajadzībām” (id.Nr.VIAA 2019/46 ERAF JT). Piedāvājumu atvēršana paredzēta 19.11.2019. Izglītības programmas “Autotransports” īstenošanas uzlabošanai plānots iegādāties gaisa kondicionēšanas un klimata kontroles sistēmu apmācību stendu, dzinēja vadības sistēmas apmācību stendu, automašīnas sensoru un pievadu apmācības stendu, CAN BUS sistēmas apmācību stendu, hibrīdauto apmācību stendu.
Tāpat projekta ietvaros 2020.gadā plānots iegādāties aprīkojumu jaunuzbūvētajai sporta zālei.

Informācija aktualizēta 2019.gada 15.novembrī.

Būvniecība:

26.06.2019. noslēgtā būvdarbu līguma ar SIA “Reaton, LTD” ietvaros turpināta Jelgavas Tehnikuma sporta zāles jaunbūve un piegulošās teritorijas labiekārtošana.

Būvdarbu līguma kopējā summa – 1820107.72 EUR ar PVN, no tā ERAF projekta finansējums – 1775997.85 EUR ar PVN, Jelgavas Tehnikuma finansējums – 44109.87 EUR ar PVN. Būvniecības termiņš saskaņā ar līgumu ir 10 mēneši, tas ir, līdz 15.05.2020. Autoruzraudzību veic SIA “BM-projekts”, būvuzraudzību nodrošina SIA “BaltLine Globe”.

Atskaites periodā veiktie būvdarbi: pamatu betonēšana, sienu mūrēšana un mūra aizbetonēšana, cokola siltināšana, pārsedžu betonēšana, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve, elektroapgādes tīklu izbūve, uzsākta stāvvietas laukuma izbūve un lietus drenāžas sistēmas izbūve.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022