jt baner top uzn-2023


Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/007 Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta Projekta īstenošana: no 27.12.2016. līdz 31.10.2020

Projekta atskaite par periodu 16.11.2019. līdz 15.02.2020.

Būvniecība:

26.06.2019. noslēgtā būvdarbu līguma ar SIA “Reaton, LTD” ietvaros turpināta Jelgavas Tehnikuma sporta zāles jaunbūve un piegulošās teritorijas labiekārtošana.
Būvdarbu līguma kopējā summa – 1820107.72 EUR ar PVN, no tā ERAF projekta finansējums – 1775997.85 EUR ar PVN, Jelgavas Tehnikuma finansējums – 44109.87 EUR ar PVN. Būvniecības termiņš saskaņā ar līgumu ir 10 mēneši, tas ir, līdz 15.05.2020. Autoruzraudzību veic SIA “BM-projekts”, būvuzraudzību nodrošina SIA “BaltLine Globe”.
Atskaites periodā veiktie būvdarbi: pabeigta sienu mūrēšana un mūra aizbetonēšana, turpināta ūdens un kanalizācijas tīklu, elektroapgādes tīklu un lietus drenāžas sistēmas izbūve, veikta dzelzsbetona pārseguma paneļu montāža, metāla konstrukciju montāža, sendvičpaneļu montāža, jumta izbūve, parapeta mūrēšana, siltummezgla montāža, uzsākta ventilācijas sistēmas un siltumapgādes sistēmas izbūve, uzstādīta gruntsūdens pazemināšanas sistēma, veikta sporta zāles grīdas betonēšana.

 

Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:

Atklātā konkursa “Mācību aprīkojuma piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmu “Datorsistēmas” un “Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai” (id.Nr.VIAA 2019/46 ERAF JT) 3., 4. un 5.daļā piedāvājumi netika iesniegti; 1. un 6.daļā tikai iesniegti neatbilstoši piedāvājumi. Atklātā konkursa 2.daļā 30.01.2020. tika noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “Goodman Group” par nepārtrauktās barošanas avotu (UPS) piegādi un 7.daļā 30.01.2020. noslēgts līgums ar SIA “Goodman Group” par tīkla iekārtu piegādi. Piegādes paredzēts veikt līdz 04.03.2020.

Atklātā konkursa “Mācību stendu piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” vajadzībām” (id.Nr.VIAA 2019/46 ERAF JT) rezultātā 13.01.2020. noslēgti iepirkuma līgumi ar SIA “HCT AUTOMOTIVE” saskaņā ar kuriem izglītības programmas “Autotransports” īstenošanas uzlabošanai līdz 27.04.2020. paredzēts piegādāt gaisa kondicionēšanas un klimata kontroles sistēmu apmācību stendu, dzinēja vadības sistēmas apmācību stendu, automašīnas sensoru un pievadu apmācības stendu, CAN BUS sistēmas apmācību stendu un hibrīdauto apmācību stendu.

Tāpat projekta ietvaros 2020.gadā plānots iegādāties aprīkojumu jaunuzbūvētajai sporta zālei.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022