jt baner top uzn-2023


Projekta atskaite par periodu 16.05.2020. līdz 15.08.2020.

 

Būvniecība:

26.06.2019. noslēgtā būvdarbu līguma ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REATON” ietvaros turpināta Jelgavas Tehnikuma sporta zāles jaunbūve un piegulošās teritorijas labiekārtošana.
Būvdarbu līguma kopējā summa – 1725792,23 EUR ar PVN, līguma izpildes termiņš pagarināts līdz 03.08.2020. Autoruzraudzību veic SIA “BM-projekts”, būvuzraudzību nodrošina SIA “BaltLine Globe”.
30.07.2020. jaunuzceltā sporta zāle nodota ekspluatācijā.

Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:

Izglītības programma “Datorsistēmas” un “Programmēšana”

Ir veiktas piegādes atklātā konkursa “Mācību aprīkojuma piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmu “Datorsistēmas” un “Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai” (id.Nr.VIAA 2019/46 ERAF JT) rezultātā 2.daļā 30.01.2020. noslēgtā iepirkuma līguma ar SIA “Goodman Group” par nepārtrauktās barošanas avotu (UPS) piegādi un 7.daļā 30.01.2020. noslēgtā līguma ar SIA “Goodman Group” par tīkla iekārtu piegādi ietvaros.

Tā kā atklāta konkursa id.Nr.VIAA 2019/46 ERAF JT iepirkuma priekšmeta 3.un 4.daļā netika iesniegts neviens piedāvājums, optikas iekārtu un apsardzes sistēmu, ugunsdrošības iekārtu un komponenšu iegādei tika veikta sarunu procedūra “Mācību aprīkojuma piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmu “Datorsistēmas” un “Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai” (id.Nr. VIAA 2020/07 ERAF JT). Sarunu procedūras:

1.daļā “Optikas iekārtas” līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA ”Goodman Group”, ar piedāvājuma līgumcenu 12 834,00 EUR (bez PVN), līguma kopējā summa 15 529,14 EUR (ar PVN). Notiek līguma slēgšanas process.

2.daļa “Apsardzes sistēmas, ugunsdrošības iekārtas un komponentes” izbeigta bez rezultāta, jo pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām. Tiks rīkots atkārtots iepirkums.

Elektonisko iepirkumu sistēmā iegādāti 20 datorkomplekti par kopējo summu 28561,20 EUR ar PVN.

11.06.2020. izsludināts konkurss “Bezpilota lidaparāta, 3D printeru un citu ierīču piegāde Jelgavas tehnikuma izglītības programmas “Datorsistēmas” un “Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai” (id.Nr.VIAA 2020/21 ERAF JT). Piedāvājumi atvērti 13.07.2020., notiek piedāvājumu izvērtēšana.

Izglītības programma “Autotransports”

Atklātā konkursa “Mācību stendu piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” vajadzībām” (id.Nr.VIAA 2019/60 ERAF JT) rezultātā 13.01.2020. noslēgto iepirkuma līgumu ar SIA “HCT AUTOMOTIVE” ietvaros 2020.aprīlī piegādāti: gaisa kondicionēšanas un klimata kontroles sistēmu apmācību stends, dzinēja vadības sistēmas apmācību stends, automašīnas sensoru un pievadu apmācības stends, CAN BUS sistēmas apmācību stends un hibrīdauto apmācību stends.


Sporta zāles aprīkojums

22.03.2020. izsludinātā atklātā konkursa “Sporta zāles aprīkojuma piegāde Jelgavas tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2020/12 ERAF JT) rezultātā 30.06.2020. noslēgts līgums ar Rīgas pilsētas J.Bauera individuālo daudznozaru uzņēmumu “Gregs”, kopējā līgumcena 9178,00 EUR ar PVN. Līguma ietvaros piegādāti: florbola laukuma borti, vingrošanas soli, pievilkšanās stieņi, volejbola tiesneša platforma, florbola vārti, krosfita kastes, volejbola stabu polsterējums.

Papildus plānots uzstādīt āra trenažieri, tā tehniskais projekts ir iztrādāts, tiks organizēts iepirkums trenažiera iegādei un uzstādīšanai. Plānotās trenažiera un tā uztādīšanas izmaksas, kas tiks segtas no ERAF projekta, ir 2380,00 EUR bez PVN.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022