jt baner top uzn-2023


Nr.8.1.3.0/16/I/007 Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta Projekta īstenošana: no 27.12.2016. līdz 28.02.2021.
Pirmdiena, 16 novembris 2020 15:10

 

Būvniecība:

Projekta atskaite par periodu 16.08.2020. līdz 15.11.2020.
Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 28.02.2021., lai iegādātos visu paredzēto aprīkojumu izglītības programmas “Programmēšana” un “Datorsistēmas” modernizēšanai, kā arī uzstādītu āra trenažieri.

Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:
Izglītības programma “Datorsistēmas” un “Programmēšana”
Sarunu procedūras “Mācību aprīkojuma piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmu “Datorsistēmas” un “Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai” (id.Nr. VIAA 2020/07 ERAF JT) 1.daļā “Optikas iekārtas” noslēgts līgums ar SIA “Goodman Group”, līguma kopējā summa 15529,14 EUR (ar PVN).
11.06.2020. izsludinātā atklātā konkursa “Bezpilota lidaparāta, 3D printeru un citu ierīču piegāde Jelgavas tehnikuma izglītības programmas “Datorsistēmas” un “Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai” (id.Nr.VIAA 2020/21 ERAF JT) rezultātā:

  • par 3D printeru piegādi noslēgts līgums ar SIA “Tomega”, līguma summa 10236,60 EUR (ar PVN), piegāde veikta 2020.gada oktobrī;

    3d printeri

23.10.2020. izsludināts atklāts konkurss “Videonovērošanas, perifērijas, apsardzes un ugunsdrošības ierīču piegāde Jelgavas tehnikuma izglītības programmu “Datorsistēmas” un “Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai” (id.Nr. VIAA 2020/51 ERAF JT). Piedāvājumu atvēršana paredzēta 23.11.2020.

Izglītības programma “Autotransports” aprīkota 2020.aprīlī.

drons

Sporta aprīkojums
Sporta zāles aprīkojums piegādāts 2020.gada jūlijā.
05.10.2020. izsludinātais iepirkums par āra trenažiera laukuma izbūvi izbeigts bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens piedāvājums. 26.10.2020. izsludināts iepirkums “Āra trenažiera laukuma izbūve Jelgavas tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2020/53 ERAF JT). 10.11.2020. pieņemts lēmums līguma slegšanas tiesības piešķirt SIA “KULK”, līguma summa 8718,27 EUR (ar PVN). No ERAF projekta paredzēts segt āra trenažiera un tā uzstādīšanas izmaksas 2922,00 EUR (ar PVN) apmērā, pārējie izdevumi tiek segti no Jelgavas Tehnikuma budžeta. Notiek līguma slēgšanas process.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022