jt baner top uzn-2023


Nr.8.1.3.0/16/I/007 Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta Projekta īstenošana: no 27.12.2016. līdz 28.02.2021.

 Projekta atskaite par periodu 16.11.2020. līdz 15.02.2021.

Projekta īstenošanas termiņš ir 28.02.2021. Lai iegādātos visu paredzēto aprīkojumu izglītības programmas “Programmēšana” un “Datorsistēmas” modernizēšanai, iesniegti grozījumi projekta īstenošanas termiņa pagarināšanai līdz 31.03.2021.

Būvniecība - 30.07.2020. jaunuzceltā sporta zāle nodota ekspluatācijā.

Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

Izglītības programma “Datorsistēmas” un “Programmēšana”
Sarunu procedūras “Mācību aprīkojuma piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmu “Datorsistēmas” un “Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai” (id.Nr. VIAA 2020/07 ERAF JT) 1.daļā “Optikas iekārtas” noslēgts līgums ar SIA “Goodman Group”, līguma kopējā summa 15529,14 EUR (ar PVN). Piegāde veikta 2020.gada novembrī.

23.10.2020. izsludinātā atklātā konkursa “Videonovērošanas, perifērijas, apsardzes un ugunsdrošības ierīču piegāde Jelgavas tehnikuma izglītības programmu “Datorsistēmas” un “Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai” (id.Nr. VIAA 2020/51 ERAF JT) rezultātā noslēgti iepirkuma līgumi:

  • 26.01.2021. videonovērošanas ierīču piegādes līgums ar SIA “Goodman Group”, līguma kopējā summa 6497,70 EUR (ar PVN);
  • 29.01.2021. perifērijas iekārtu piegādes līgums ar SIA “Sentios”, līguma kopējā summa 15434,76 EUR (ar PVN);
  • 29.01.2021. apsardzes un ugunsdrošības ierīču un komponenšu piegādes līgums ar SIA “Sentios”, līguma kopējā summa 5626,50 EUR (ar PVN).

Izglītības programma “Autotransports” aprīkota 2020.aprīlī.

Sporta aprīkojums

Sporta zāles aprīkojums piegādāts 2020.gada jūlijā.
26.10.2020. izsludinātā iepirkuma “Āra trenažiera laukuma izbūve Jelgavas tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2020/53 ERAF JT) rezultātā 30.11.2020. noslēts līgums ar SIA “KULK”, līguma summa 8718,27 EUR (ar PVN). Āra trenažiera laukuma izbūve ir pabeigta, notiek objekta nodošana ekspluatācijā.
eraf 15022021

No ERAF projekta tiks segtas āra trenažiera un tā uzstādīšanas izmaksas 2922,00 EUR (ar PVN) apmērā, pārējie izdevumi tiks segti no Jelgavas Tehnikuma budžeta.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022