jt baner top uzn-2023


Nr.8.1.3.0/16/I/007 Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta Projekta īstenošana: no 27.12.2016. līdz 30.06.2021.

Projekta atskaite par periodu 16.02.2021. līdz 14.05.2021.

Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 30.06.2021., lai iegādātos visu paredzēto aprīkojumu izglītības programmas “Programmēšana” un “Datorsistēmas” modernizēšanai.

Būvniecība - 30.07.2020. jaunuzceltā sporta zāle nodota ekspluatācijā.

Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

Izglītības programma “Datorsistēmas” un “Programmēšana”
2021.gada martā veiktas piegādes atklātā konkursa “Videonovērošanas, perifērijas, apsardzes un ugunsdrošības ierīču piegāde Jelgavas tehnikuma izglītības programmu “Datorsistēmas” un “Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai” (id.Nr. VIAA 2020/51 ERAF JT) rezultātā noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros:

  • 26.01.2021. videonovērošanas ierīču piegādes līgums ar SIA “Goodman Group”, līguma kopējā summa 6497,70 EUR (ar PVN);
  • 29.01.2021. perifērijas iekārtu piegādes līgums ar SIA “Sentios”, līguma kopējā summa 8053,76 EUR (ar PVN);
  • 29.01.2021. apsardzes un ugunsdrošības ierīču un komponenšu piegādes līgums ar SIA “Sentios”, līguma kopējā summa 4416,50 EUR (ar PVN).

Papildus izglītības programmu nodrošināšanai Elektronisko iepirkumu sistēmā paredzēts iegādāties 10 portatīvos datorus.

Izglītības programma “Autotransports” aprīkota 2020.aprīlī.

Sporta aprīkojums

Sporta zāles aprīkojums piegādāts 2020.gada jūlijā.
Iepirkuma “Āra trenažiera laukuma izbūve Jelgavas tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2020/53 ERAF JT) rezultātā 30.11.2020. noslētā līguma ar SIA “KULK” ietvaros veikta āra trenažiera laukuma izbūve un trenažiera uzstādīšana – objekts nodots ekspluatācijā 17.02.2021. No ERAF projekta segtas āra trenažiera un tā uzstādīšanas izmaksas 2922,00 EUR (ar PVN) apmērā, pārējie izdevumi segti no Jelgavas Tehnikuma budžeta.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022