001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Izstrādāti materiāli testa veikšanai
  Īstenojot projektu Jelgavas Tehnikuma pedagogiem jāizstrādā praktiskais uzdevums, uzdevuma vērtēšanas kritēriji un ānosaka dalībnieku atlases principi konkursam “BalticSkills”. Jelgavas Tehnikuma pedagogi darba uzdevumu un vērtēšanas kritērijus sagatavoja konkursam mēbeļu galdniecības profesionālajā programmā. Citi projekta partneri (Alitus, Tartu, Liepājas profesionālās izglītības iestādes) veic līdzīgu metodisko darbu elektriķu un metinātāju profesionālajām programmām. Pēc metodisko materiālu izstrādes materiāls tiek nodots citam projekta partnerim testēšanai. Jelgavas tehnikuma pedagogu izstrādātos metodiskos materiālus testēs Alitus profesionālās izglītības centrs, novērtējot vai produkta izstrādei atvēlētais laiks ir pietiekams, vērtēšanas kritēriji godīgi un saprotami. Pēc metodiku saskaņošanas un, nepieciešamības gadījumā, uzlabošanas, paredzēts organizēt prasmju konkursu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Šobrīd partneri vēl nav vienojušies vai konkurss notiks klātienē vai attālināti, viss atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas Baltijas valstīs.Saistībā ar COVID-19 pandēmiju projekta aktivitāšu ieviešana ir nedaudz aizkavējusies un šobrīd projekta noslēguma termiņš ir pagarināts līdz 2021. gada 30.jūnijam.   
       
Informācija sagatavota 2020.gada 30.septembrī   
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020