001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

Projekts PUMPURS turpinās 2021./2022.mācību gada 1.semestrī

ESFprojekts8.3.4

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros 2021./2022. mācību gada 1. semestrī tiek īstenoti 95 Individuālā atbalsta plāni Jelgavas tehnikuma izglītojamajiem.
Projekta ietvaros izglītojamajiem tiek dota iespēja saņemt individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī ekonomisko atbalstu ēdināšanas, dienesta viesnīcas un transporta izdevumu segšanai.
Attālināto mācību procesa laikā no 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim atbalsts izglītojamajiem turpinājās. Individuālās konsultācijas tika nodrošinātas, izmantojot tiešsaistes platformas, bet atbalstu ēdināšanai bija iespējams saņemt pārtikas paku veidā. Pārtikas paku komplektēšanu nodrošināja ēdināšanas uzņēmums SIA “ROSI 9”.


Informācija sagatavota 2021.gada 15. novembrī 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020