001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

Izglītības programmas

 mac programma

 

NĀC MĀCĪTIES JELGAVAS TEHNIKUMĀ!

 

Profesionālās tālākizglītības programmas

Pieteikšanās no 22. septembra!

 

Izglītības programma

Iegūstamā profesija

Iepriekšējā izglītība

Programmas saturs

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa

Līdzmak-sājums 5%*

Būvdarbi

 

Apdares darbu strādnieks

Pilnīga vai daļēja pamatizglītība

Sabiedrības un cilvēka drošība
Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
Ģeodēzisko darbu izpilde
Apmešana
Sausā apmetuma izveidošana
Grīdu ieklāšana
Flīzēšana
Krāsošana
Tapešu līmēšana
Dekoratīvā krāsošana
Ēku fasāžu siltināšana
Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu montāža
Apdares vēsturiskā atjaunošana
Apdares darbu strādnieka prakse - 240 stundas

54 nedēļas (640 h)

 

 

 

 

 

8 – 15 personas

Piektdiena:

17.00 – 19.50

un

Sestdiena: 8.30 - 14.50

1016,00 EUR

50.80

EUR

 

Metālapstrāde

 

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Pilnīga vai daļēja pamatizglītība

Lokmetināšanas tehnoloģija.

Materiālu mācība.

Elektrotehnika.

Rasēšana.

Sabiedrības un cilvēka drošība.

Datoru lietošana.

Praktiskās mācības.

 

54 nedēļas (640 h)

 

 

8 – 12 personas

Piektdiena:

17.00 – 19.50

un

Sestdiena: 8.30 - 14.50

2320,00 EUR

116.00

EUR

 

 

 Moduļi

 

Izglītības programma

Modulis

Iepriekšējā izglītība

Programmas saturs

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa

Līdzmak-sājums 10%*

Būvdarbi

 

Sausā apmetuma veidošana

Pilnīga vai daļēja pamatizglītība

1.Sienu un starpsienu karkasu veidi.

2.Karkasa montēšana sienu apšūšanai.

3.Starpsienu karkasa montēšana.

4.Griestu karkasa veidi un montēšana.

5.Izolācijas materiālu iestrādāšana sienu un griestu konstrukcijās.

6.Sienu un griestu konstrukciju karkasa apšūšana ar ģipškartonu.

7.Sienu un griestu apšuvuma apdare.

8.Virsmas sagatavošana un ģipškartona plākšņu līmēšana.

9.Sausās būves sistēmu montāžas kvalitātes kontrole.

5 nedēļas

(34 h)

 

 

8 – 12 personas

Darba dienu vakari

17.00 – 19.50

vai

Sestdiena: 8.30 - 14.50

153.00 EUR

15.30

EUR

Būvdarbi

 

Ēku fasāžu siltināšana

Pilnīga vai daļēja pamatizglītība

1.Ēkas fasādes siltināšanas darbu specifika.

2.Ēkas fasādes sagatavošana siltināšanas darbiem.

3.Ēku fasāžu siltināšanas sistēmas .

4.Materiāli un instrumenti ēku fasāžu siltināšanai.

5.Ēkas fasādes siltināšana.

6.Ēku pamatu un virspamatu siltināšana.

7.Fasāžu apdares darbi pēc siltināšanas.

5 nedēļas

(34 h)

8 – 12 personas

Darba dienu vakari

17.00 – 19.50

vai

Sestdiena: 8.30 - 14.50

153.00 EUR

15.30

EUR

Būvdarbi

 

Krāsošana

Pilnīga vai daļēja pamatizglītība

1.Materiāli dažādu virsmu sagatavošanai krāsošanai.

2.Krāsošanai izmantojamie instrumenti un palīgierīces.

3.Virsmu sagatavošana krāsošanai.

4.Krāsu veidi.

5.Krāsu sagatavošana darbam.

6.Krāsošanas tehnoloģija.

7.Dažādu virsmu krāsošana iekštelpā.

8.Dažādu virsmu krāsošana āra darbos.

9.Krāsotas virsmas kvalitātes novērtēšana un defektu noteikšana.

6 nedēļas

(42 h)

8 – 12 personas

Darba dienu vakari

17.00 – 19.50

vai

Sestdiena: 8.30 - 14.50

189.00 EUR

18.90

EUR

Būvdarbi

 

Tapešu līmēšana

 

 

Pilnīga vai daļēja pamatizglītība

1.Materiāli virsmu sagatavošanai tapešu līmēšanai.

2.Instrumenti un palīgierīces virsmu sagatavošanai tapešu līmēšanai.

3.Virsmu sagatavošana tapešu līmēšanai.

4.Materiāli tapešu līmēšanai.

5.Tapešu līmēšanas tehnoloģija uz dažādām virsmām.

6.Dažādu veidu tapešu līmēšana.

7.Aplīmētas virsmas kvalitātes novērtēšana un defektu noteikšana.

8.Aplīmētas virsmas defektu labošana.

5 nedēļas

(38 h)

8 – 12 personas

Darba dienu vakari

17.00 – 19.50

vai

Sestdiena: 8.30 - 14.50

171.00 EUR

17.10

EUR

Būvdarbi

 

Flīzēšana

 

Pilnīga vai daļēja pamatizglītība

1.Darba vietas un virsmu sagatavošana flīzēšanai.

2.Slīpas virsmas izveidošana.

3.Izveidot hidroizolāciju zem flīzējamām virsmām.

4.Flīžu klājuma plānošana.

5.Sagatavot flīzes līmēšanai.

6.Flīzēt sienas un grīdas.

7.Flīzējuma šuvju aizpildīšana.

8.Pārbaudīt izpildīto flīzēšanas darbu kvalitāti.

6 nedēļas

(45 h)

8 – 12 personas

Darba dienu vakari

17.00 – 19.50

vai

Sestdiena: 8.30 - 14.50

202.50 EUR

20.25

EUR

Būvdarbi

 

Dekoratīvā krāsošana

 

 

 

Pilnīga vai daļēja pamatizglītība

1.Materiāli, instrumenti un palīgierīces virsmu sagatavošanai dekoratīvai krāsošanai.

2.Dažādu virsmu sagatavošanas tehnoloģija dekoratīvai krāsošanai.

3.Krāsu teorija.

4.Krāsotas virsmas dekoratīva apdare.

5.Fakturētas virsmas izveide.

6.Virsmu dekoratīvā krāsošana ar gataviem virsmu dekoratīvās krāsošanas materiāliem.

7.Dabīgo materiālu imitācijas.

8.Dekoratīvā krāsojuma virsmas kvalitātes novērtēšana.

2 nedēļas

(15 h)

8 – 12 personas

Darba dienu vakari

17.00 – 19.50

vai

Sestdiena: 8.30 - 14.50

67.50 EUR

6.75

EUR

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Datortehnikas komplektēšana un montāža

Vidējā izglītība

1.Datortehnikas komponenti.

2.Datortehnika un tās testēšana.

3.Datora uzbūve un montāža.

4.Ievads operētājsistēmās.

5.Programmatūru instalēšana.

6.Datoru konfigurācija.

15 nedēļas

(117 h)

8 – 12 personas

Darba dienu vakari

17.00 – 19.50

vai

Sestdiena: 8.30 - 14.50

360.00 EUR

36.00

EUR

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana

 

Vidējā izglītība

1.Lokālie datortīkli.

2.Datortehnikas un lokālo datortīklu attīstības plānošana.

3.Vadu un bezvadu lokālie tīkli.

4.Lokālo tīklu kabeļi.

5.Tīkla veiktspēja.

6.Komutācijas un maršrutēšanas iekārtas.

7.Tīkla bojājumi.

8.Darbs ar klientu.

15 nedēļas

(117 h)

 

 

8 – 12 personas

Darba dienu vakari

17.00 – 19.50

vai

Sestdiena: 8.30 - 14.50

360.00 EUR

36.00

EUR

 

* mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums,mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

 

KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās. 

 

 

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 Kā pieteikties mācībām:

Mācību maksa:

 • mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Papildu atbalsts:

 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti,
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss,
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī).

 Konsultācijas:

 

 

 

COVID 19

bior 15112021

covid19 2021 small

covid-19 talrunis

 

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Saskaņā ar 28.09.2021. MK noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid- 19 infekcijas izplatības ierobežošanai " 101 punktā noteikto, no 15.11.2021. mācību process notiek klātienē pēc plūsmu principa, atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām

 Kārtība, kādā tiek organizēts darbs jelgavas tehnikumā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus covid – 19 laikā

ERASMUS+

erasmus sadarbiba un inovacija

E-lietas

office 365

logo sky

mykoob logo

E-pasts

Meklēt

ISIC

swedbank isicCopyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020