001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

Informācja par nomas atvieglojumiem

Informācija par nomnieku atbrīvošanu no nomas maksas vai tās samazināšanas


Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14. pants nosaka, ka valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas var atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem (elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem).

Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" nosaka kārtību, kādā publiskas personas var piemērot nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu no nomas maksas komersantam vai citam saimnieciskās darbības veicējam, kuru ietekmējusi valstī noteiktā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību. Komersanti, kuriem piešķirts atbalsts:

  1. Pilnsabiedrība “ROSI 9” (reģ. Nr. 43603067946);
  2. SIA “Coffee Grand” (reģ. Nr. 43603028101).
 

COVID 19

bior 15112021

covid19 2021 small

covid-19 talrunis

 

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Saskaņā ar 28.09.2021. MK noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid- 19 infekcijas izplatības ierobežošanai " 101 punktā noteikto, no 15.11.2021. mācību process notiek klātienē pēc plūsmu principa, atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām

 Kārtība, kādā tiek organizēts darbs jelgavas tehnikumā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus covid – 19 laikā

ERASMUS+

erasmus sadarbiba un inovacija

E-lietas

office 365

logo sky

mykoob logo

E-pasts

Meklēt

ISIC

swedbank isicCopyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020