001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

Projekta “Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā” mācības Lietuvā

Projekta Nr.2019-1-PL01-KA-201-065421 “Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā” ietvaros no 2021. gada 8. novembra līdz 12. novembrim piecas Jelgavas tehnikuma skolotājas - Guna Alksne, Jana Mackēviča, Inga Gredzena, Ingrīda Arone un Anastasija Sidoruka – piedalījās apmācībās Lietuvas pilsētā Alytus kopā ar Polijas, Lietuvas un vēl divu Latvijas skolu pedagogiem.

Mācību ietvaros dalībnieki apmeklēja lekcijas par lasītprasmes veicināšanu un tās nozīmību, kā arī savstarpēji dalījās pieredzē par to, kā veiksmīgāk motivēt jauniešus lasīt grāmatas un kādas metodes pielietot. Sadarbības partneri no Lietuvas piedāvāja savu redzējumu par tehnoloģiju izmantošanu gan stundu, gan brīvajā laikā, lai veiksmīgāk uzrunātu jauniešus lasīt. Tika organizētas izglītojošas ekskursijas Lietuvas skolu bibliotēkās, kurās notiek dažādas aktivitātes nolūkā veicināt lasīšanu. Mācību noslēgumā tika organizēta ekskursija uz Martynas Mažvydas Lietuvas Nacionālo bibliotēku.
Skolotājas atzīst, ka gūtā pieredze apmācību laikā ir vērtīgs atbalsts turpmākajam darbam ar Jelgavas tehnikuma jauniešiem.

Informācija par projektu Nr.2019-1-PL01-KA-201-065421 “Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā” un izstrādātie metodiskie materiāli pieejami projekta mājaslapā: https://erasmus.poregizycko.pl/index.php/lv/

Informācija sagatavota 2021. gada 17. novembrī

 

COVID 19

bior 15112021

covid19 2021 small

covid-19 talrunis

 

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Saskaņā ar 28.09.2021. MK noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid- 19 infekcijas izplatības ierobežošanai " 101 punktā noteikto, no 15.11.2021. mācību process notiek klātienē pēc plūsmu principa, atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām

ERASMUS+

erasmus sadarbiba un inovacija

E-lietas

office 365

logo sky

mykoob logo

E-pasts

Meklēt

ISIC

swedbank isicCopyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020