001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

Erudīts 2021

2021.gada 25.novembrī Jelgavas Tehnikuma izglītojamie piedalījās Latvijas profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo erudīcijas konkursā “Erudīts 2021”, kur Tehnikuma komanda ieguva 1.vietu.

Dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju jomu pārstāvēja Iļja Spirts 408.gr., Harijs Brants 401.gr
Valodu, sociālās un pilsoniskās, un kultūras izpratnes jomu  pārstāvēja Justīne Sauka 306. gr., Dāgs Neliuss 210.gr.

Paldies skolotājām Ilgai Cunskai-Brahmanei, Baibai Lukaševičai, Lilitai Cekulai un
Simonai Beļajevskovai, par ieguldīto darbu izglītojamo sagatavošanai konkursam.

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022