jt baner top uzn-2023


Erasmus+ programmas studenti no Spānijas un Lietuvas

LES

2023. gada aprīlī Jelgavas tehnikumā viesojās Erasmus+ programmas studenti no Spānijas un Lietuvas. Laika periodā no 2023. gada 3. aprīļa līdz 2023. gada 28. aprīlim Jelgavas tehnikumā mobilitāti īstenoja kopumā astoņi Alītas profesionālās izglītības centra (Lietuva) studenti kvalifikācijā “Apdares darbu tehniķis” un divi Kauņas tehniskās profesionālās izglītības centra (Lietuva) studenti kvalifikācijā “Inženiersistēmu būvtehniķis”. Laika periodā no 2023. gada 3. aprīļa līdz 2023. gada 21. aprīlim trīs nedēļu mobilitāti īstenoja divi IES Gran Vía (Spānija) studenti kvalifikācijā “Apdares darbu tehniķis”.

Mobilitātes ietvaros jauniešiem un pedagogiem bija iespēja ne tikai iepazīties ar Latvijas un Jelgavas pilsētas vēsturi un kultūru, bet arī uzlabot savas praktiskās iemaņas, piedaloties praktiskajās nodarbībās kopā ar Jelgavas tehnikuma izglītojamajiem. Apdares darbu tehniķu mācību laboratorijās jaunieši apguva prasmes darbā ar frēzi Master Board, paaugstināja profesionālās iemaņas ģipša modelēšanā un dekoratīvajā krāsošanā, kā arī iemēģināja roku nivelēšanas pamatos. Inženiersistēmu būvtehniķu laboratorijās studentiem no Kauņas bija iespēja paaugstināt savas profesionālās prasmes, veidojot pašiem savu vannasistabas plānu, kā arī uzstādot sanitāro aprīkojumu un veicot apkures sistēmu un siltuma zudumu aprēķinus.

Mobilitātes dalībnieki augstu vērtēja Jelgavas tehnikuma modernās telpas un aprīkojumu, kas tiek izmantots mācību procesā, kā arī nodarbību organizēšanas procesu un pedagogu pieeju darbā ar izglītojamajiem. Jaunieši atzina, ka labprāt atgrieztos Jelgavas tehnikumā, īpaši uzsverot pedagogu ieguldījumu pozitīvā iespaida radīšanā.

Pateicamies visiem, kas iesaistījās mobilitātes dalībnieku uzņemšanas aktivitāšu organizēšanā. Īpašs paldies profesionālās izglītības skolotājiem Ritai Kokorēvičai, Intam Sondoram un Jānim Sutenam par ieguldīto darbu studentu aktīvā iesaistīšanā mācību procesā un kvalifikācijas apguvē.

Mobilitātes tika īstenotas Alītas profesionālās izglītības centra (proj. Nr. 2020-1-LT01-KA116-077768), Kauņas tehniskās profesionālās izglītības centra (proj. Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000064117) un IES Gran Vía (proj. Nr. 2022-1-ES01-KA121-VET-000060174) ERASMUS+ programmas mobilitātes projektu ietvaros.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022