001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Konsultācijas (bezmaksas)

SKOLOTĀJU INDIVIDUĀLAIS KONSULTĀCIJU GRAFIKS

28.06.2021. - 29.06.2021.

 

Nr.

Pedagoga vārds, uzvārds

Pirmdiena

Otrdiena

1

Alksne Guna

15.10. - 16.10.

2

Avdotina Natālija

15.10. - 16.10.

3

Āboliņa Intra

4

Baikova Irina

5

Banka Inta

15.10. - 16.10.

6

Beļajevskova Simona

7

Bērziņa Ieva

15.10. - 16.10.

8

Blumbergs Māris

15.10. - 17.10.

9

Blumberga Inita

15.10. - 17.10.

10

Brakovska Sigita

15.10. - 16.10.

11

Cimmere Valija

15.10. - 17.10.

12

Cīrule Simona

13

Cekula Lililta

15.10. - 17.10.

14

Cunska-Brahmane Ilga

15.10. - 17.10.

15

Falaļejeva Laila

15.10. - 17.10.

16

Dakša Ilze

15.10. - 16.10.

17

Devjakoviča Zigrīda

15.10. - 16.10.

18

Dūrējs Jānis

19

Dzidzēviča Tamāra

20

Eizengrauds Mārtiņš

15.10. - 16.10.

15.10. - 16.10.

21

Eglītis Valdis

22

Ekuzis Viesturs

15.10. - 17.10.

23

Gargurne Beate

15.10. - 16.10.

15.10. - 16.10.

24

Grauduša Evija

25

Roga Inga

15.10. - 17.10.

26

Granskis Aivars

15.20.-16.20.

27

Grantiņa Ginta

15.06.2021. no plkst.15.20.līdz 16.20.

28

Gredzena Inga

15.10. - 16.10.

29

Grīnvalds Jānis

30

Gode Ina

31

Grunde-Zeiferts Uldis

15.10. - 17.10.

32

Janmers Guntis

33

Kempe Matīss

34

Kempe Modris

35

Kopilovs Andrejs

15.10. - 17.10.

15.10. - 16.10.

36

Kokorēviča Rita

15.10. - 17.10.

37

Kraukle Diāna

38

Kreija Ainārs

15.20.-16.20.

39

Kjapsņa Terēza

40

Koļaņikovs Nikolajs

41

Levics Arsenijs

42

Ļubinskis Kaspars

43

Lukaševiča Baiba

16.06.2021. no plkst.15.20.līdz 16.20.

44

Mackēviča Jana

15.10. - 16.10.

45

Mihailova Aļona

15.10. - 17.10.

46

Miķelsone Zaiga

15.10. - 17.10.

47

Miķelsone-Braže Santa

48

Moškanovs Aldis

49

Orupa Līga

15.10. - 17.10.

50

Osipenko Kirils

15.10. - 17.10.

51

Pavlovskis Armands

15.10. - 17.10.

52

Peipiņa Līga

15.10. - 17.10.

53

Pluce Ināra

15.10. - 16.10.

15.10. - 16.10.

54

Poriķe Judīte

Pieteikties individuāli

55

Rutkovskis Jānis

15.10. - 17.10.

56

Rudzītis Aivars

57

Sidoruka Anastasija

58

Sokolovs Uldis

14.06.2021. no plkst.15.20.līdz 16.20.

59

Stankevičs Jānis

60

Strauja Normunds

Pieteikties individuāli

61

Sutens Jānis

62

Ūlande Ginta

15.10. - 17.10.

63

Tabunova Krista

64

Tomsons Vilnis

15.20.-16.20.

15.20.-16.20.

65

Tretjaka Sigita

15.20.-16.20.

66

Vanaga Sanda

17.06.2021. no plkst.15.20.līdz 16.20.

67

Veinbergs Gints

15.10. - 17.10.

68

Veiss Kārlis

69

Vilkāja Džesija

15.10. - 17.10.

70

Zudiļina Inga

15.10. - 17.10.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020