1. kurss (08.04.24.-10.05.24.)
Diena
101. 101.a 102. 103. 104. 104.a 105. 105.a 106. 108. 109. 110.
St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr.
PIRMDIENA
1;2 Svešvaloda (B1) 1.gr./Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 2.gr. O.Turyeva/D.Krone 210.D/404 1;2 Brīva Stunda 1;2 Fizika I I.Domina 210.A 1;2 Dabaszinības (Ķīmija) L.Cekula 306 1;2 Ģeodēzisko darbu izpilde G.Jurevičs 113 1;2 Ģeodēzisko darbu izpilde G.Jurevičs 113 1;2 Sports N.Avdotina Sporta zāle 1;2 Audzināšana S.Tretjaka 106 1;2 Organizācijas darbības pamatprocesi 1.gr./Biroja darba organizēšana (1.līmenis) 2.gr. L.Falaļejeva/K.Tabunova 103/104 1;2 Audzināšana I.Zudiļina 204.D 1;2 Audzināšana T.Ceriņa 112.V 1;2 Algoritmēšanas un programmēšanas pamati 1.gr./Datorsistēmas un datortīkli 2.gr. K.Veiss/V.Eglītis 402/406
3;4 Svešvaloda (B1) 2.gr./Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1.gr. O.Sizoņenko/S.Brakovska 209.D/404 3;4 Svešvaloda I (B2 ) 1.gr. A.Mihailova 214 3;4 Ķīmija I 1./2.gr. L.Cekula 306 3;4 Ģeodezisko darbu izpilde 1./2.gr. G.Jurevičs/I.Sondors 113 3;4 Fizika I I.Domina 210.A 3;4 Fizika I I.Domina 210.A 3;4 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā I.Pluce 213 3;4 Lietišķās saskarsmes pamatprincipi L.Orupa 216 3;4 Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis) 1./2.gr. L.Falaļejeva/K.Tabunova 103/104 3;4 Sociālās zinības un vēsture I.Zudiļina 204.D 3;4 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1./2.gr. D.Krone/S.Mazā 401 3;4 Algoritmēšanas un programmēšanas pamati 1.gr./Datorsistēmas un datortīkli 2.gr. K.Veiss/V.Eglītis 402/406
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I G.Alksne 207.D 5;6 Fizika I I.Domina 210.A 5;6 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1./2.gr. S.Brakovska/D.Krone 403/401 5;6 Mērniecības darbi G.Jurevičs 113 5;6 Sports G.Veinbergs Sporta zāle 5;6 Sports G.Veinbergs Sporta zāle 5;6 Dabaszinības (Ķīmija) L.Cekula 306 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Tretjaka 106 5;6 Organizācijas darbības pamatprocesi 2.gr./Biroja darba organizēšana (1.līmenis) 1.gr. L.Falaļejeva/K.Tabunova 103/104 5;6 Fizika I V.Cimmere 305 5;6 Pagaidu konstrukciju montēšana 1/2.gr. I.Sondors 101.A 5;6 Algoritmēšanas un programmēšanas pamati 2.gr./Datorsistēmas un datortīkli 1.gr. K.Veiss/V.Eglītis 402/406
7;8 Fizika I V.Cimmere 305 7;8 Dabaszinības (Ķīmija) L.Cekula 306 7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I G.Alksne 207.D 7;8 Audzināšana N.Bergfelde 112.V 7;8 Ģeodēzisko darbu izpilde Pr.d. G.Jurevičs 113 7;8 Ģeodēzisko darbu izpilde Pr.d. I.Sondors 113 7;8 Audzināšana S.Vaice 209.D 7;8 Telpu un darba vietas sagatavošana  L.Orupa 216 7;8 Audzināšana T.Ceriņa 104 7;8 Matemātika I E.Ermane 211.D 7;8 Fizika I I.Domina 210.A 7;8 Algoritmēšanas un programmēšanas pamati 2.gr./Datorsistēmas un datortīkli 1.gr. K.Veiss/V.Eglītis 402/406
9;10 9;10 Fizika I I.Domina 210.A 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
OTRDIENA
1;2 Svešvaloda (B1) 1./2.gr. O.Turyeva/O.Sizoņenko 210.D/212 1;2 Audzināšana M.Pūre 112.V 1;2 Nemehanizēta koksnes līmēšana 1./2.gr. M.Blumbergs/A.Kopilovs 102.D 1;2 Mērniecības darbi G.Jurevičs 113 1;2 Apmešana praktiskās mācības I.Sondors 101.A 1;2 Sienu apšuvuma sistēmu šahtsienu konstrukciju montāža J.Vucēns 202.A 1;2 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2.līmenis) 1./2.gr.S.Brakovska 405 1;2 Sagatavošanās viesu apkalpošanai 1.gr. A.Indersons/Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ( 2.līmenis) 2.gr. S.Mazā 115/402 1;2 Sports N.Avdotina Sporta zāle 1;2 Dabaszinības (ķīmija) L.Cekula 306 1;2 Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža 1./2.gr. J.Sutens/A.Saveļjevs 205.A 1;2 Sistēmu programmēšana M.Mateša 401
3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I G.Alksne 207.D 3;4 Dabaszinības (Ķīmija) L.Cekula 306 3;4 Nemehanizēta koksnes līmēšana 1./2.gr. M.Blumbergs/A.Kopilovs 102.D 3;4 Mērniecības priekšizpētes darbi G.Jurevičs 113 3;4 Apmešana praktiskās mācības I.Sondors 101.A 3;4 Starpsienu sistēmu konstrukciju montāža J.Vucēns 202.A 3;4 Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis) 212.A 3;4 Sagatavošanās viesu apkalpošanai 1.gr. A.Indersons/Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ( 2.līmenis) 2.gr. S.Mazā 115/402 3;4 Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis) 1./2.gr. L.Falaļejeva/K.Tabunova 103/104 3;4 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 1./2.gr. V.Eglītis  406 3;4 Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža 1./2.gr. J.Sutens/A.Saveļjevs 205.A 3;4 Sistēmu programmēšana M.Mateša 401
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1./2.gr. S.Brakovska/D. Krone 404/402 5;6 Dabaszinības (Ķīmija) 1./2. gr. L.Cekula 306 5;6 Nemehanizēta koksnes līmēšana 1./2.gr. M.Blumbergs/A.Kopilovs   102.D 5;6 Mērniecības priekšizpētes darbi G.Jurevičs 113 5;6 Grīdu ieklāšana 101.A 5;6 Ārsienu ierobiežojošo konstrukciju montāža J.Vucēns 202.A 5;6 Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis) 212.A 5;6 Sagatavošanās viesu apkalpošanai  A.Indersons 115 5;6 Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis) 1./2.gr. L.Falaļejeva/K.Tabunova 103/104 5;6 Matemātika I E.Ermane 204.D 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 210.A 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I G.Alksne 207.D
7;8 Demontāža un montāža A.Kreija 212. 7;8 Svešvaloda I (B2 ) 2.gr. I.Gode 221.D 7;8 Audzināšana S.Mazā 112.V 7;8 Svešvaloda (B1) 1./2.gr. O.Turyeva/O.Sizoņenko 210.D/216 7;8 Grīdu ieklāšana 101.A 7;8 Ārsienu ierobiežojošo konstrukciju montāža J.Vucēns Attālināti 7;8 Svešvaloda I (B2) 1.gr./Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2.līmenis) 2.gr. D.Launaga/S.Brakovska 301/404 7;8 Sagatavošanās viesu apkalpošanai 2.gr. A.Indersons/Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ( 2.līmenis) 1.gr. D.Krone 115/402 7;8 Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis) 1./2.gr. L.Falaļejeva/K.Tabunova 103/104 7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I I.Gredzena 205.D 7;8 Sabiedrības un cilvēka drošiba (1., 2.limenis) A.Kreija 212.A 7;8 Matemātika I E.Ermane 204.D
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 Sagatavošanās viesu apkalpošanai 2.gr. A.Indersons/Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ( 2.līmenis) 1.gr. D.Krone 115/402 9;10 9;10 9;10 9;10
TREŠDIENA
1;2 Sports G.Veinbergs sporta zāle 1;2 Brīva stunda 1;2 Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare 1./2.gr.M.Blumbergs/A.Kopilovs 102.D 1;2 Normatīvo aktu piemērošana mērniecības un zemes lietu darbos G.Jurevičs 113 1;2 Matemātika I D.Gaidule 208.D 1;2 Matemātika I D.Gaidule 208.D 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I G.Alksne 207.D 1;2 Dabaszinības 1.2.gr. B.Lukaševiča 305 1;2 Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis) L.Falaļejeva 104 1;2 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1./2.gr. D.Krone/S.Mazā 403/406 1;2 Tranšeju ierīkošana inženierkomunikāciju montāžas darbu veikšanai 1./2. gr. I.Sondors/A.Saveļjevs Attālināti 1;2 Sistēmu programmēšana M.Mateša 401
3;4 Fizika I V.Cimmere 305 3;4 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1./2.gr. S.Mazā/D.Krone 403/406 3;4 Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare 1./2.gr.M.Blumbergs/A.Kopilovs 102.D 3;4 Ģeogrāfija I.Zudiļina 204.D 3;4 Matemātika I D.Gaidule 208.D 3;4 Matemātika I D.Gaidule 208.D 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I G.Alksne 207.D 3;4 Telpu un darba vietas sagatavošana L.Orupa  216 3;4 Dabaszinības (Kīmija) L.Cekula 306 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I I.Gredzena 205.D 3;4 Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža I.Gromova Attālināti 3;4 Sistēmu programmēšana M.Mateša 401
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1./2.gr. S.Brakovska/D. Krone  403/402 5;6 Sports G.Veinbergs sporta zāle 5;6 Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare 1./2.gr.M.Blumbergs/A.Kopilovs 102.D 5;6 Normatīvo aktu piemērošana mērniecības un zemes lietu darbos G.Jurevičs 113 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 207.D 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 207.D 5;6 Matemātika D.Gaidule 302 5;6 Sports N.Avdotina sporta zāle 5;6 Biroja darba organizēšana (2.līmenis) K.Tabunova 103 5;6 Svešvaloda I (B2) 1./2.gr. D.Launaga/A.Mihailova 301/214 5;6 Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla montāža I.Gromova Attālināti 5;6 Sistēmu programmēšana 1./2.gr. M.Mateša/U.Grunde-Zeiferts 401
7;8 Audzināšana S.Beļajevskova 202.A 7;8 Matemātika I Dž.Vilkāja 303 7;8 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1./2.gr. S.Brakovska/D. Krone 403/402 7;8 Brīva stunda 7;8 Brīva stunda 7;8 Brīva stunda 7;8 Matemātika D.Gaidule 302 7;8 Telpu un darba vietas sagatavošana 2.gr. E.Preimane 116.V 7;8 Biroja darba organizēšana (2.līmenis) 1./2.gr. K.Tabunova/L.Falaļejeva 103/104 7;8 Dabaszinības (ķīmija) L.Cekula 306 7;8 Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla montāža I.Gromova Attālināti 7;8 Sistēmu programmēšana 1./2.gr. M.Mateša/U.Grunde-Zeiferts 401
9;10 9;10 Demontāža un montāža A.Kreija 212.A 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
CETURTDIENA
1;2 Atslēdznieka darbi 1./2.gr. A.Deiko/A.Moškanovs 106.A 1;2 Matemātika I Dž.Vilkāja 303 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I G.Alksne 207.D 1;2 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1./2.gr.S.Brakovska/D.Krone 210.A 1;2 Apmešana J.Vucēns Attālināti 1;2 Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana R.Kokorēviča Attālināti 1;2 Dabaszinības (Ķīmija) L.Cekula 306 1;2 Sagatavošanās viesu apkalpošanai 1.gr. A.Indersons/Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ( 2.līmenis) 2.gr. S.Mazā 216/404 1;2 Brīva stunda 1;2 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 1.gr. V.Eglītis/Datortehnikas komplektēšana un montāža 2.gr. K.Ļubinskis 406/405 1;2 Svešvaloda (B1) 1./2.gr. O.Turyeva/O.Sizonenko 210.D/106 1;2 Sistēmu programmēšana M.Mateša 402
3;4 Atslēdznieka darbi 1./2.gr. A.Deiko/A.Moškanovs 106.A 3;4 Matemātika I Dž.Vilkāja 303 3;4 Koksnes mehāniskā apstrāde 1./2gr. M.Blumbergs/A.Kopilovs 102.D 3;4 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1./2.gr.S.Brakovska/D.Krone 210.A 3;4 Apmešana J.Vucēns Attālināti 3;4 Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana R.Kokorēviča Attālināti 3;4 Dabaszinības (Ķīmija) 1./2.gr. L.Cekula 306 3;4 Sagatavošanās viesu apkalpošanai 1.gr. A.Indersons/Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ( 2.līmenis) 2.gr. S.Mazā 216/404 3;4 Brīva stunda 3;4 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 1.gr. V.Eglītis/Datortehnikas komplektēšana un montāža 2.gr. K.Ļubinskis 406/405 3;4 Sports K.Osipenko sporta zāle 3;4 Sistēmu programmēšana M.Mateša 402
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Atslēdznieka darbi 1./2.gr. A.Deiko/A.Moškanovs 106.A 5;6 Fizika I 1./2.gr. I.Domina Attālināti 5;6 Koksnes mehāniskā apstrāde 1./2gr. M.Blumbergs/A.Kopilovs 102.D 5;6 Sociālās zinības un vēsture I.Zudiļina 204.D 5;6 Apmešana J.Vucēns Attālināti 5;6 Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana R.Kokorēviča Attālināti 5;6 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā  I.Pluce 213 5;6 Sagatavošanās viesu apkalpošanai 2.gr. A.Indersons/Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ( 2.līmenis) 1.gr. D.Krone 216/404 5;6 Svešvaloda I (B2) 1./2.gr. D.Launaga/A.Mihailova 301/214 5;6 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 2.gr. V.Eglītis/Datortehnikas komplektēšana un montāža 1.gr. K.Ļubinskis 406/405 5;6 Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla montāža I.Gromova 203.A 5;6 Matemātika I E.Ermane 211.D
7;8 Atslēdznieka darbi 1./2.gr. A.Deiko/A.Moškanovs 106.A 7;8 Fizika I 1./2.gr. I.Domina Attālināti 7;8 Koksnes mehāniskā apstrāde 1./2gr. M.Blumbergs/A.Kopilovs 102.D 7;8 Matemātika I L.Peipiņa 304 7;8 Apmešana J.Vucēns Attālināti 7;8 Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana R.Kokorēviča Attālināti 7;8 Dabaszinības (Ķīmija) 1./2.gr. L.Cekula Attālināti 7;8 Sagatavošanās viesu apkalpošanai 2.gr. A.Indersons/Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ( 2.līmenis) 1.gr. D.Krone 216/404 7;8 Dabaszinības (ķīmija) L.Cekula 305 7;8 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 2.gr. V.Eglītis/Datortehnikas komplektēšana un montāža 1.gr. K.Ļubinskis 406/405 7;8 Cauruļvadu montāža I.Gromova                           203.A 7;8 Matemātika I E.Ermane 211.D
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis) A.Kreija 212.A 9;10 9;10 9;10
PIEKTDIENA
1;2 Brīva stunda 1;2 Atslēdznieka darbi 1./2.gr. A.Deiko/A.Moškanovs 106.A 1;2 Matemātika I L.Peipiņa 304 1;2 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1./2.gr. S.Brakovska/D.Krone 404/406 1;2 Sausā apmetuma veidošana R.Kokorēviča 202.A 1;2 Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana R.Kokorēviča 202.A 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I G.Alksne 207.D 1;2 Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis) A.Kreija 212.A 1;2 Dokumentēšana 1./2. gr. K.Tabunova UZŅ. 1;2 Vienkāršu algoritmu izstrāde 1.gr. K.Veiss/ Datortehnikas komplektēšana un montāža 2.gr. K.Ļubinskis 402/405 1;2 Brīva stunda 1;2 Svešvaloda I (B2) 1./2.gr. D.Launaga/A.Mihailova 301/214
3;4 Demontāža un montāža A.Kreija 212.A 3;4 Atslēdznieka darbi 1./2.gr. A.Deiko/A.Moškanovs 106.A 3;4 Sports K.Osipenko sporta zāle 3;4 Dabaszinības (ķīmija) 1./2.gr. L.Cekula 306 3;4 Matemātika D.Gaidule 216 3;4 Matemātika D.Gaidule 216 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I G.Alksne 207.D 3;4 Matemātika Dž.Vilkāja 303 3;4 Dokumentēšana 1./2. gr. K.Tabunova UZŅ. 3;4 Vienkāršu algoritmu izstrāde 1.gr. K.Veiss/ Datortehnikas komplektēšana un montāža 2.gr. K.Ļubinskis 402/405 3;4 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1./2.gr. D.Krone/S.Mazā 404/406 3;4 Matemātika I E.Ermane  215
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Sabiedrība un  cilvēka drošība (1., 2.līmenis) A.Kreija 212.A 5;6 Atslēdznieka darbi 1./2.gr. A.Deiko/A.Moškanovs 106.A 5;6 Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija M.Blumbergs 211.D 5;6 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1./2.gr. S.Brakovska/D.Krone 404/406 5;6 Sports G.Veinbergs Sporta zāle 5;6 Sports G.Veinbergs Sporta zāle 5;6 Matemātika D.Gaidule 216 5;6 Matemātika Dž.Vilkāja 303 5;6 Dokumentēšana 1./2. gr. K.Tabunova UZŅ. 5;6 Vienkāršu algoritmu izstrāde 2.gr. K.Veiss/ Datortehnikas komplektēšana un montāža 1.gr. K.Ļubinskis 402/405 5;6 Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana I.Gromova 203.A 5;6 Audzināšana I.Zudiļina 204.D
7;8 Matemātika I G.Ūlande 302 7;8 Atslēdznieka darbi 1./2.gr. A.Deiko/A.Moškanovs 106.A 7;8 Brīva stunda 7;8 Mērniecības priekšizpētes darbi G.Jurevičs 113 7;8 Audzināšana I.Pluce 213 7;8 Audzināšana I.Pluce 213 7;8 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2.līmenis) 1./2.gr.S.Brakovska 404 7;8 Telpu un darba vietas sagatavošana 2.gr. E.Preimane 116.V 7;8 Dokumentēšana 1./2. gr. K.Tabunova UZŅ. 7;8 Vienkāršu algoritmu izstrāde 2.gr. K.Veiss/ Datortehnikas komplektēšana un montāža 1.gr. K.Ļubinskis 402/405 7;8 Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana I.Gromova 203.A 7;8