Diena
301. 302. 303. 304. 305. 305.a 306. 308. 309. 310.
St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr.
PIRMDIENA
1;2 CE MATEMĀTIKA I 1;2 CE MATEMĀTIKA I 1;2 CE MATEMĀTIKA I 1;2 CE MATEMĀTIKA I 1;2 Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā I.Pluce 115 1;2 Dabaszinības pr.d. I. Domina 306 1;2 Profesionālā saziņa svešvalodās Konsultācija O.Turyeva/ I.Āboliņa 301 1;2 CE MATEMĀTIKA I 1;2 CE MATEMĀTIKA I 1;2 CE MATEMĀTIKA I
3;4 CE MATEMĀTIKA I 3;4 CE MATEMĀTIKA I 3;4 CE MATEMĀTIKA I 3;4 CE MATEMĀTIKA I 3;4 Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā I.Pluce 115 3;4 Dabaszinības pr.d. I. Domina 306 3;4 Sports N.Avdotina sporta zāle  3;4 CE MATEMĀTIKA I 3;4 CE MATEMĀTIKA I 3;4 CE MATEMĀTIKA I
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 CE MATEMĀTIKA I 5;6 CE MATEMĀTIKA I 5;6 CE MATEMĀTIKA I 5;6 CE MATEMĀTIKA I 5;6 Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā I.Pluce Attālināti 5;6 Uzskaites un atskaites dokumentācija pr.d. I.Pluce 115 5;6 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis) A/V I.Āboliņa 301 5;6 CE MATEMĀTIKA I 5;6 CE MATEMĀTIKA I 5;6 CE MATEMĀTIKA I
7;8 CE MATEMĀTIKA I 7;8 CE MATEMĀTIKA I 7;8 CE MATEMĀTIKA I 7;8 CE MATEMĀTIKA I 7;8 Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā I.Pluce Attālināti 7;8 Uzskaites un atskaites dokumentācija pr.d. I.Pluce 115 7;8 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis) A/V I.Āboliņa 301 7;8 CE MATEMĀTIKA I 7;8 CE MATEMĀTIKA I 7;8 CE MATEMĀTIKA I
OTRDIENA
1;2 Automobiļu elektroiekārtu remonts 2.gr./ Virsbūves remonta pamati 1.gr. A.Kreija/A.Granskis 212.A/ 106.A 1;2 Brīva stunda 1;2 Mērījumu datu apkopošana un apstrāde G.Jurēviča Eks. 1;2 Sports K.Osipenko Sporta zāle 1;2 Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā I.Pluce 213 1;2 Valsts aizsardzības mācības M.Buls 105 1;2 Eksāmens Profesionālā saziņa svešvalodās O.Turyeva/ I.Āboliņa 211.D 1;2 EIKT drošības politikas veidošana B.Dīriņa 403 1;2 Fizika I V.Cimmere 305 1;2 Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB) 1.gr./2.gr. U.Grunde-Zeiferts 401
3;4 Automobiļu elektroiekārtu remonts 2.gr./ Virsbūves remonta pamati 1.gr. A.Kreija/A.Granskis 212.A/ 106.A 3;4 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D 3;4 Mērījumu datu apkopošana un apstrāde G.Jurēviča Eks. 3;4 Dekoratīvo dizaina akustisko sistēmu montāža PR.D. I.Sondors  101.A 3;4 Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā I.Pluce 213 3;4 Valsts aizsardzības mācības M.Buls 105 3;4 Eksāmens Profesionālā saziņa svešvalodās O.Turyeva/ I.Āboliņa 211.D 3;4 EIKT drošības politikas veidošana B.Dīriņa 403 3;4 Sports K.Osipenko Sporta zāle 3;4 Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB) 1.gr./2.gr. U.Grunde-Zeiferts 401
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Automobiļu elektroiekārtu remonts 2.gr./ Virsbūves remonta pamati 1.gr. A.Kreija/A.Granskis 212.A/ 106.A 5;6 Ķīmija I L.Cekula 306 5;6 Mērījumu datu apkopošana un apstrāde G.Jurēviča Eks. 5;6 Dekoratīvo dizaina akustisko sistēmu montāža PR.D. I.Sondors  101.A 5;6 Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā pr.d. I.Pluce 213 5;6 Valsts aizsardzības mācības M.Buls 105 5;6 Eksāmens Profesionālā saziņa svešvalodās O.Turyeva/ I.Āboliņa 211.D 5;6 EIKT drošības politikas veidošana B.Dīriņa 403 5;6 Iniciātīvā un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D 5;6 Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB) 1.gr./2.gr. U.Grunde-Zeiferts 401
7;8 Automobiļu elektroiekārtu remonts 2.gr./ Virsbūves remonta pamati 1.gr. A.Kreija/A.Granskis 212.A/ 106.A 7;8 Ķīmija I pr.d. L.Cekula 306 7;8 Mērījumu datu apkopošana un apstrāde G.Jurēviča Eks. 7;8 Dekoratīvo dizaina akustisko sistēmu montāža PR.D. I.Sondors  101.A 7;8 Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā pr.d. I.Pluce 213 7;8 Valsts aizsardzības mācības M.Buls 105 7;8 Eksāmens Profesionālā saziņa svešvalodās O.Turyeva/ I.Āboliņa 211.D 7;8 EIKT drošības politikas veidošana B.Dīriņa 403 7;8 Fizika I 1./2.gr. V.Cimmere 305 7;8 Iniciātīvā un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D
TREŠDIENA
1;2 Sports G.Veinbergs Eks. 1;2 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D 1;2 Brīva stunda 1;2 Dabaszinības pr.d. I Domina Att. 1;2 Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā I.Pluce 213 1;2 Brīva stunda 1;2 Audzināšana K.Tabunova 103 1;2 Serveru izvēle un uzstādīšana 1.gr./2.gr. K.Ļubinskis  405 1;2 Fizika I V.Cimmere 305 1;2 Programmēšanas tehnoloģijas U.Grunde-Zeiferts 401
3;4 Sports G.Veinbergs Eks. 3;4 Svešvaloda (B1) O.Turyeva 210.D 3;4 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D 3;4 Dabaszinības pr.d. I Domina Att. 3;4 Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā I.Pluce 213 3;4 Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis) A.Kreija 212.A 3;4 Klientu apkalpošana K.Tabunova 103 3;4 Serveru izvēle un uzstādīšana 1.gr./2.gr. K.Ļubinskis  405 3;4 Fizika I 1./2.gr V.Cimmere 305 3;4 Programmēšanas tehnoloģijas 1.gr./2.gr. U.Grunde-Zeiferts 401
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Sports G.Veinbergs Eks. 5;6 Fizika I V.Cimmere 305 5;6 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D 5;6 Dabaszinības pr.d. I Domina Att. 5;6 Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā I.Pluce 213 5;6 Viesu pasūtījumu izpilde pr.d. E.Preimane 116.V 5;6 Klientu apkalpošana K.Tabunova 103 5;6 Audzināšana K.Ļubinskis 405 5;6 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis) A/V I.Āboliņa 206.D 5;6 Programmēšanas tehnoloģijas 1.gr./2.gr. U.Grunde-Zeiferts 401
7;8 Sports G.Veinbergs Eks. 7;8 Fizika I pr.d. V.Cimmere 305 7;8 7;8 Dabaszinības pr.d. I Domina Att. 7;8 Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā I.Pluce 213 7;8 Viesu pasūtījumu izpilde pr.d. E.Preimane 116.V 7;8 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis) A/V I.Āboliņa 206.D 7;8 Brīva stunda 7;8 Brīva stunda 7;8 Iniciātīvā un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde I.Pluce 213 9;10 9;10 9;10 9;10
CETURTDIENA
1;2 Automobiļu elektroiekārtu remonts 1.gr./ Virsbūves remonta pamati 2.gr. A.Kreija/ A.Moškanovs 212.A/ 106.A 1;2 Mēbeļu izgatavošana A.Kopilovs 211.D 1;2 Mērījumu datu apkopošana un apstrāde G.Jurevičs 113 1;2 Dekoratīvo dizaina akustisko sistēmu montāža pr.d. I.Sondors 101.A 1;2 Brīva stunda 1;2 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde I.Pluce 213 1;2 Dabaszinības B.Lukšēviča 215 1;2 Svešvaloda (B1) 1.gr./2.gr. O.Turyeva/ O.Sizoņenko 210.D/ 209.D 1;2 Siltumsūkņu sistēmu izveidošana 1.gr./2.gr. J.Sutens/ A.Saveļjevs 205.A 1;2 Programmēšanas tehnoloģijas U.Grunde-Zeiferts 401
3;4 Automobiļu elektroiekārtu remonts 1.gr./ Virsbūves remonta pamati 2.gr. A.Kreija/ A.Moškanovs 212.A/ 106.A 3;4 Mēbeļu izgatavošana A.Kopilovs 211.D 3;4 Mērniecības darbi pr.d. G.Jurevičs 113 3;4 Dekoratīvo dizaina akustisko sistēmu montāža pr.d. I.Sondors 101.A 3;4 Audzināšana E.Preimane 116.V 3;4 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde I.Pluce 213 3;4 Iniciātīva un uzņēmējdarbība (2.līmenis) L.Bergmane 208.D 3;4 EIKT drošības politikas veidošana B.Dīriņa 404 3;4 Siltumsūkņu sistēmu izveidošana 1.gr./2.gr. J.Sutens/ A.Saveļjevs 205.A 3;4 Programmēšanas tehnoloģijas U.Grunde-Zeiferts 401
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Automobiļu elektroiekārtu remonts 1.gr./ Virsbūves remonta pamati 2.gr. A.Kreija/ A.Moškanovs 212.A/ 106.A 5;6 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D 5;6 Mērniecības darbi pr.d. G.Jurevičs 113 5;6 Sports K.Osipenko Sporta zāle 5;6 Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā I.Pluce 213 5;6 Viesu pasūtījumu izpilde pr.d. E.Preimane 116.V 5;6 Sports N.Avdotina sporta zāle  5;6 EIKT drošības politikas veidošana B.Dīriņa 404 5;6 Siltumsūkņu sistēmu izveidošana 1.gr./2.gr. J.Sutens/ A.Saveļjevs 205.A 5;6 Dabaszinības 1.gr./2.gr. I.Domina Att.
7;8 Automobiļu elektroiekārtu remonts 1.gr./ Virsbūves remonta pamati 2.gr. A.Kreija/ A.Moškanovs 212.A/ 106.A 7;8 Brīva stunda 7;8 Mērniecības darbi pr.d. G.Jurevičs 113 7;8 Sports K.Osipenko Sporta zāle 7;8 Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā pr.d. I.Pluce 213 7;8 Viesu pasūtījumu izpilde pr.d. E.Preimane 116.V 7;8 Brīva stunda 7;8 EIKT drošības politikas veidošana B.Dīriņa 404 7;8 Siltumsūkņu sistēmu izveidošana 1.gr./2.gr. J.Sutens/ A.Saveļjevs 205.A 7;8 Dabaszinības 1.gr./2.gr. I.Domina Att.
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā pr.d. I.Pluce 213 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
PIEKTDIENA
1;2 Fizika I V.Cimmere 305 1;2 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D 1;2 Mērniecības darbi pr.d. G.Jurevičs 113 1;2 Tapešu līmēšana pr.d. R.Kokorēviča 101.A 1;2 Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā I.Pluce 213 1;2 Brīva stunda 1;2 Klientu apkalpošana 1.gr./2.gr. K.Tabunova/ L.Falaļejeva 103/ 104 1;2 EIKT drošības politikas veidošana B.Dīriņa 404 1;2 Siltumsūkņu sistēmu izveidošana 1.gr./2.gr. J.Sutens/ A.Saveļjevs 205.A 1;2 Sports N.Avdotina sporta zāle
3;4 Fizika I V.Cimmere 305 3;4 Sports G.Veinbergs sporta zāle 3;4 Mērniecības darbi pr.d. G.Jurevičs 113 3;4 Tapešu līmēšana pr.d. R.Kokorēviča 101.A 3;4 3.svešvaloda (B1) Kr.v. O.Sizoņenko 213 3;4 Viesu pasūtījumu izpilde pr.d. E.Preimane 116.V 3;4 Klientu apkalpošana 1.gr./2.gr. K.Tabunova/ L.Falaļejeva 103/ 104 3;4 EIKT drošības politikas veidošana B.Dīriņa 404 3;4 Siltumsūkņu sistēmu izveidošana 1.gr./2.gr. J.Sutens/ A.Saveļjevs 205.A 3;4 Programmēšanas tehnoloģijas 1.gr./2.gr. U.Grunde-Zeiferts 401
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Brīva stunda 5;6 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D 5;6 Mērniecības darbi pr.d. G.Jurevičs 113 5;6 Tapešu līmēšana pr.d. R.Kokorēviča 101.A 5;6 Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā pr.d. I.Pluce 213 5;6 Viesu pasūtījumu izpilde pr.d. E.Preimane 116.V 5;6 Klientu apkalpošana 1.gr./2.gr. K.Tabunova/ L.Falaļejeva 103/ 104 5;6 Fizika I V.Cimmere 305 5;6 Siltumsūkņu sistēmu izveidošana 1.gr./2.gr. J.Sutens/ A.Saveļjevs 205.A 5;6 Programmēšanas tehnoloģijas 1.gr./2.gr. U.Grunde-Zeiferts 401
7;8 7;8 7;8 Mērniecības darbi pr.d. G.Jurevičs 113 7;8 Sports K.Osipenko Sporta zāle 7;8 7;8 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde I.Pluce 213 7;8 Klientu apkalpošana 1.gr./2.gr. K.Tabunova/ L.Falaļejeva 103/ 104 7;8 Fizika I 1.gr/2.gr. V.Cimmere 305 7;8 Siltumsūkņu sistēmu izveidošana 1.gr./2.gr. J.Sutens/ A.Saveļjevs 205.A 7;8