3. kurss (08.04.24.-10.05.24.)
Diena
301. 302. 303. 304. 305. 305.a 306. 308. 309. 310.
St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr.
PIRMDIENA
1;2 Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis) A.Kreija 212.A 1;2 Mēbeļu izgatavošana A.Kopilovs 211.D 1;2 Sports G.Veinbergs sporta zāle 1;2 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 1;2 Svešvaloda I (B2) 1./2.gr. M.Petruks 215 1;2 Uzskaites un atskaites dokumentācija I.Pluce 213 1;2 Brīva stunda 1;2 Serveru izvēle un uzstādīšana K.Ļubinskis 405 1;2 Iniciātīvā un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D 1;2 Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB) 1.gr. U.Grunde-Zeiferts 401
3;4 Sports G.Veinbergs sporta zāle 3;4 Mēbeļu izgatavošana A.Kopilovs 211.D 3;4 Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis) A.Kreija 212.A 3;4 Matemātika I Dž.Vilkāja 303 3;4 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 3;4 Latviešu valoda I un literatūra I G.Alksne 207.D 3;4 Svešvaloda I (B2) 1./2.gr. M.Petruks 215 3;4 Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis) E.Preimane 116.V 3;4 Sports K.Osipenko sporta zāle 3;4 Matemātika I L.Peipiņa 304
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu partraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu partraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Svešvaloda I (B2) 1./2.gr. M.Petruks 215 5;6 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 5;6 Matemātika I L.Peipiņa 304 5;6 Sports K.Osipenko sporta zāle 5;6 3.svešvaloda (B1) Kr.v.O.Sizoņenko 209.D 5;6 Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis) A.Kreija 212.A 6;7 Dabaszinības B.Lukaševiča 216 5;6 Sports N.Avdotina sports zāle 5;6 Matemātika I G.Ūlande 302 5;6 Iniciātīvā un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D
7;8 Matemātika I G.Ūlande 302 7;8 Matemātika I L.Peipiņa 304 7;8 Latviešu valoda I un literatūra I S.Tretjaka 106 7;8 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 7;8 Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā I.Pluce 213 7;8 Svešvaloda I (B2) 1./2.gr. M.Petruks 215 8;9 Sports N.Avdotina sporta zāle 7;8 Iniciātīva un uzņēmējdarbība (1.,2.līmenis) L.Bergmane 208.D 7;8 Sabiedrības un cilvēka drošība (1., 2.līmenis) A.Kreija 212.A 7;8 Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB) 2.gr. U.Grunde-Zeiferts 401
9;10 9;10 10;11 9;10 9;10 9;10 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 9;10 9;10
OTRDIENA
1;2 Matemātika I G.Ūlande 302 1;2 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 1;2 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D 1;2 Svešvaloda I(B2)  I.Gode 211.D 1;2 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis) A/V I.Āboliņa 207.D 1;2 Dabaszinības I.Domina Attālināti 1;2 Audzināšana K.Tabunova 103 1;2 Fizika I V.Cimmere 305 1;2 Sabiedrības un cilvēka drošība (1., 2.līmenis) A.Kreija 212.A 1;2 Brīva stunda
3;4 Latviešu valoda I un literatūra I S.Tretjaka 106 3;4 Matemātika I L.Peipiņa 304 3;4 Svešvaloda I(B2)  I.Gode 211.D 3;4 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 3;4 Svešvaloda I (B2) 1./2.gr. M.Petruks 215 3;4 Dabaszinības I.Domina Attālināti 3;4 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis) A/V I.Āboliņa 216 3;4 Svešvaloda (B1) 1.gr. O.Turyeva/Serveru izvēle un uzstādīšana 2.gr.K.Ļubinskis 210.D/405 3;4 Matemātika I G.Ūlande 302 3;4 Iniciātīvā un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu partraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis) A/V I.Āboliņa 106 5;6 Svešvaloda I(B2)  I.Gode 211.D 5;6 Matemātika I L.Peipiņa 304 5;6 Matemātika I Dž.Vilkāja 303 5;6 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 5;6 Dabaszinības I.Domina Attālināti 5;6 Dabaszinības B.Lukaševiča 213 5;6 Svešvaloda (B1) 2.gr. O.Sizoņenko/Serveru izvēle un uzstādīšana 1.gr.K.Ļubinskis 216/405 5;6 Svešvaloda I (B2) 1./2.gr. M.Petruks 215 5;6 Fizika I V.Cimmere 305
7;8 Fizika I V.Cimmere 305 7;8 Ķīmija I L.Cekula 306 8;9 Latviešu valoda I un literatūra I S.Tretjaka 106 7;8 Audzināšana E.Preimane 116.V 7;8 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2.līmenis) L.Bergmane 208.D 7;8 Dabaszinības I.Domina Attālināti 7;8 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 7;8 Audzināšana K.Ļubinskis 405 7;8 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis) A/V I.Āboliņa konf.z. 7;8 Svešvaloda I (B2) 1./2.gr. M.Petruks 215
9;10 9;10 10;11 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D
TREŠDIENA
1;2 Matemātika I G.Ūlande 302 1;2 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 1;2 Audzināšana S.Tretjaka 106 1;2 Brīva stunda 1;2 Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā Pr.d. I.Pluce 213 1;2 Brīva stunda 1;2 Lietišķo tikšanos organizēšana K.Tabunova 103 1;2 Serveru izvēle un uzstādīšana 1.gr. K.Ļubinskis/Svešvaloda I (B2) 2.gr.M.Petruks 405/215 1;2 Siltumsūkņu sistēmu izveidošana J.Sutens Attālināti 1;2 Programmēšanas tehnoloģijas A.Galkin 402
3;4 Latviešu valoda I un literatūra I S.Tretjaka 106 3;4 Matemātika I L.Peipiņa 304 3;4 Mērniecības darbi G.Jurevičs 113 3;4 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 3;4 Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā Pr.d. I.Pluce 213 3;4 Sports N.Avdotina sporta zāle 3;4 Lietišķo tikšanos organizēšana 1./2.gr. K.Tabunova/L.Falaļejeva 103/104 3;4 Serveru izvēle un uzstādīšana 1.gr. K.Ļubinskis/Svešvaloda I (B2) 2.gr.M.Petruks 405/215 3;4 Dabaszinības I.Domina  Attālināti 3;4 Programmēšanas tehnoloģijas A.Galkin 402
Pusdienu partraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu partraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Fizika I 1.gr. V.Cimmere 305 5;6 Svešvaloda (B1) O.Turyeva 210.D 5;6 Matemātika I L.Peipiņa 304 5;6 Ēku fasāžu siltināšana Pr.D. I.Sondors 101.A 5;6 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 5;6 Uzskaites un atskaites dokumentācija Pr.d.  I.Pluce 213 5;6 Dabaszinības B.Lukaševiča 306 5;6 Serveru izvēle un uzstādīšana 2.gr. K.Ļubinskis/Svešvaloda I (B2) 1.gr.M.Petruks 405/215 5;6 Dabaszinības I.Domina  Attālināti 5;6 Programmēšanas tehnoloģijas A.Galkin Attālināti
7;8 Audzināšana S.Tretjaka 106 7;8 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D 7;8 Mērniecības darbi Pr.d. G.Jurevičs 113 7;8 Ēku fasāžu siltināšana Pr.D. I.Sondors 101.A 7;8 Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana Pr.d. S.Miķelsone-Braže  212 8;9 Uzskaites un atskaites dokumentācija Pr.d.  I.Pluce 213 7;8 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 7;8 Serveru izvēle un uzstādīšana 2.gr. K.Ļubinskis/Svešvaloda I (B2) 1.gr.M.Petruks 405/215 7;8 Dabaszinības I.Domina  Attālināti 7;8 Programmēšanas tehnoloģijas A.Galkin Attālināti
9;10 9;10 9;10 9;10 Ēku fasāžu siltināšana Pr.D. I.Sondors 101.A 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
CETURTDIENA
1;2 Dabaszinības I.Domina Attālināti 1;2 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 1;2 Mērniecības darbi G.Jurevičs 113 1;2 Brīva stunda 1;2 Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā I.Pluce 213 1;2 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D 1;2 Lietišķo tikšanos organizēšana 1./2.gr.          K.Tabunova/L.Falaļejeva 103/104 1;2 EIKT drošības politikas veidošana B.Dīriņa 403 1;2 Sports K.Osipenko sporta zāle 1;2 Brīva stunda
3;4 Dabaszinības I.Domina Attālināti 3;4 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D 3;4 Mērniecības darbi Pr.d. G.Jurevičs 113 3;4 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 3;4 Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana Pr.d. S.Miķelsone-Braže 212 3;4 Viesu pasūtījumu izpilde E.Preimane 116.V 3;4 Lietišķo tikšanos organizēšana 1./2.gr. K.Tabunova/L.Falaļejeva           103/104 3;4 EIKT drošības politikas veidošana B.Dīriņa 403 3;4 Matemātika I G.Ūlande 302 3;4 Matemātika I L.Peipiņa 304
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu partraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Dabaszinības1./2.gr. I.Domina Attālināti 5;6 Audzināšana I.Cunska-Brāhmane 206.D 5;6 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D 5;6 Tapešu līmēšana R.Kokorēviča 101.A 5;6 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 5;6 Svešvaloda I(B2) M.Petruks 215 5;6 Lietišķo tikšanos organizēšana K.Tabunova 103 5;6 Matemātika I L.Peipiņa 304 5;6 Siltumsūkņu sistēmu izveidošana 1/2.gr. J.Sutens/A.Saveļjevs attālināti 5;7 Sports N.Avdotina sporta zāle
7;8 Brīva stunda 7;8 Brīva stunda 8;9 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D 7;8 Tapešu līmēšana R.Kokorēviča 101.A 7;8 Audzināšana E.Preimane 116.V 7;8 Latviešu valoda I un literatūra I G.Alksne 207.D 7;8 Klientu apkalpošana K.Tabunova 103 7;8 Brīva stunda 7;8 Siltumsūkņu sistēmu izveidošana 1/2.gr. J.Sutens/A.Saveļjevs attālināti 7;8 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D
9;10 9;10 9;10 9;10 Tapešu līmēšana R.Kokorēviča 101.A 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D
PIEKTDIENA
1;2 Fizika I V.Cimmere 305 1;2 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 1;2 Svešvaloda I(B2)  I.Gode 106 1;2 Dekoratīvo dizaina akustisko sistēmu montāža (praktiskās mācības) I.Sondors 101.A 1;2 Dabaszīnības I.Domina Attālināti 1;2 Audzināšana Z.Miķelsone 115 1;2 Brīva stunda 1;2 EIKT drošības politikas veidošana B.Dīriņa 403 1;2 Matemātika I G.Ūlande 302 1;2 Iniciātīvā un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D
3;4 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L.Bergmane 208.D 3;4 Svešvaloda I(B2)  I.Gode 106 3;4 Mērniecības darbi Pr.D. G.Jurevičs 113 3;4 Dekoratīvo dizaina akustisko sistēmu montāža (praktiskās mācības) I.Sondors 101.A 3;4 Dabaszīnības I.Domina Attālināti 3;4 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde I.Pluce 213 3;4 Profesionālā saziņa svešvalodās I.Āboliņa 202.A 3;4 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 3;4 Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana I.Gromova  203.A 3;4 Matemātika I L.Peipiņa 304
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu partraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Autovadītāju apmācības programma (Sk. S.Tolmane- Raga) 5;6 Mēbeļu izgatavošana 209.D 5;6 Mērījumu datu apkopošana un apstrāde G.Jurevičs 113 5;6 Svešvaloda I(B2)  I.Gode 106 5;6 Dabaszīnības I.Domina Attālināti 5;6 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde I.Pluce 213 5;6 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 5;6 Iniciātīva un uzņēmējdarbība (1.,2.līmenis) L.Bergmane 208.D 5;6 Audzināšana K.Osipenko 117 6;7 Svešvaloda I (B2) 1./2.gr.M.Petruks 215
7;8 Autovadītāju apmācības programma (Sk. S.Tolmane- Raga) 7;8 Sports G.Veimbergs sporta zāle 7;8 Brīva stunda 7;8 Brīva stunda 7;8 Brīva stunda 7 Iniciātīva un uzņēmējdarbība (1.,2.līmenis)L.Bergmane 208.D 7;8 Latviešu valoda I un literatūra I I.Cunska-Brahmane 206.D 7;8 Matemātika I L.Peipiņa 304 7;8 8;9 Audzināšana M.Pūre 112.V
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10