Jelgavas Tehnikums - 4. kursa stundu saraksts (20.06.2022.-29.06.2022.)
Diena
401.A
401.
402.
404.
405.A
405.
406.
409.
410.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
20.06.2022.
1;2
Gatavošanās kvalifikācijas prakses
eksāmenam (A.Kreija)
212.A
1;2
Kvalifikācijas eksāmens
(A.Moškanovs)
211.A/ 106.A
1;2
Kvalifikācijas eksāmens (M.Blumbergs)
102.D/
210.D/
211.D
1;2
Kvalifikācijas prakse (Z.Devjakoviča)
101.A
1;2
Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam
(I.Pluce)
213
1;2
Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam
(Z.Miķelsone)
115
1;2
Kvalifikācijas prakse (L.Falaļejeva)
104
1;2
Kvalifikācijas prakse (K.Ļubinskis)
402/ 404/
405/ 406
1;2
Konsultācijas kvalifikācijas
eksāmenam Inženierkomunikāciju
tehniķa prakse (I.Gromova) 3
STUNDAS
113
1;2
Kvalifikācijas eksāmens
(U.Grunde- Zeiferts)
401/ 402/
403
3;4
Gatavošanās kvalifikācijas prakses
eksāmenam (A.Kreija)
212.A
3;4
Kvalifikācijas eksāmens
(A.Moškanovs)
3;4
Kvalifikācijas eksāmens (M.Blumbergs)
3;4
Kvalifikācijas prakse (Z.Devjakoviča)
101.A
3;4
Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam
(I.Pluce)
213
3;4
Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam
(Z.Miķelsone)
115
3;4
Kvalifikācijas prakse (L.Falaļejeva)
104
3;4
Kvalifikācijas prakse (K.Ļubinskis)
3
113
3;4
Kvalifikācijas eksāmens
(U.Grunde- Zeiferts)
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5;6
Gatavošanās kvalifikācijas prakses
eksāmenam (A.Kreija)
212.A
5;6
Kvalifikācijas eksāmens
(A.Moškanovs)
5;6
Kvalifikācijas eksāmens (M.Blumbergs)
5;6
Kvalifikācijas prakse (Z.Devjakoviča)
101.A
5;6
Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam
(I.Pluce)
213
5;6
Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam
(Z.Miķelsone)
115
5;6
Kvalifikācijas prakse (L.Falaļejeva)
104
5;6
Kvalifikācijas prakse (K.Ļubinskis)
402/ 404/
405/ 406
4;5
Konsultācijas kvalifikācijas
eksāmenam Inženierkomunikāciju
tehniķa prakse (J.Sutens) 3
STUNDAS
113
5;6
Kvalifikācijas eksāmens
(U.Grunde- Zeiferts)
401/ 402/
403
7;8
Gatavošanās kvalifikācijas prakses
eksāmenam (A.Kreija)
212.A
7;8
Kvalifikācijas eksāmens
(A.Moškanovs)
7;8
Kvalifikācijas eksāmens (M.Blumbergs)
7;8
Kvalifikācijas prakse (Z.Devjakoviča)
101.A
7;8
7;8
7;8
Kvalifikācijas prakse (L.Falaļejeva)
104
7;8
Kvalifikācijas prakse (K.Ļubinskis)
6
113
7;8
Kvalifikācijas eksāmens
(U.Grunde- Zeiferts)
\
21.06.2022.
1;2
Kvalifikācijas eksāmens (A.Kreija)
106.A
1;2
Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam
(Z.Devjakoviča)
202.A
1;2
Kvalifikācijas eksāmens (I.Pluce)
115
1;2
Kvalifikācijas eksāmens (Z.Miķelsone)
212/ 213
1;2
Kvalifikācijas prakse (K.Tabunova)
103
1;2
Kvalifikācijas prakse (K.Ļubinskis)
406
1;2
Kvalifikācijas eksāmens
(G.Janmers)
210.A
3;4
Kvalifikācijas eksāmens (A.Kreija)
106.A
3;4
Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam
(Z.Devjakoviča)
202.A
3;4
Kvalifikācijas eksāmens (I.Pluce)
115
3;4
Kvalifikācijas eksāmens (Z.Miķelsone)
212/ 213
3;4
Kvalifikācijas prakse (K.Tabunova)
103
3;4
Kvalifikācijas prakse (K.Ļubinskis)
406
3;4
Kvalifikācijas eksāmens
(G.Janmers)
210.A
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5;6
Kvalifikācijas eksāmens (A.Kreija)
106.A
5;6
Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam
(Z.Devjakoviča)
202.A
5;6
5;6
Kvalifikācijas eksāmens (Z.Miķelsone)
115
5;6
Kvalifikācijas prakse (K.Tabunova)
103
5;6
Kvalifikācijas prakse (K.Ļubinskis)
406
5;6
Kvalifikācijas eksāmens
(G.Janmers)
205.A
7;8
Kvalifikācijas eksāmens (A.Kreija)
106.A
7;8
7;8
7;8
Kvalifikācijas eksāmens (Z.Miķelsone)
115
7;8
Kvalifikācijas prakse (K.Tabunova)
103
7;8
Kvalifikācijas prakse (K.Ļubinskis)
406
7;8
Kvalifikācijas eksāmens
(G.Janmers)
205.A
22.06.2022.
1;2
Kvalifikācijas eksāmens (Z.Devjakoviča)
401
1;2
Kvalifikācijas eksāmens (I.Pluce)
210.A
1;2
Kvalifikācijas eksāmens (Z.Miķelsone)
103/ 104
1;2
Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam
(K.Tabunova)
103/ 104
1;2
Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam
(K.Ļubinskis)
405
3;4
Kvalifikācijas eksāmens (Z.Devjakoviča)
401
3;4
Kvalifikācijas eksāmens (I.Pluce)
210.A
3;4
Kvalifikācijas eksāmens (Z.Miķelsone)
103/ 104
3;4
Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam
(K.Tabunova)
103/ 104
3;4
Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam
(K.Ļubinskis)
405
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5;6
Kvalifikācijas eksāmens (Z.Devjakoviča)
202.A
5;6
Kvalifikācijas eksāmens (I.Pluce)
115
5;6
5;6
Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam
(K.Tabunova)
103/ 104
5;6
Konsultācijas kvalifikācijas eksāmenam
(K.Ļubinskis)
405
7;8
Kvalifikācijas eksāmens (Z.Devjakoviča)
101.A
7;8
Kvalifikācijas eksāmens (I.Pluce)
115
7;8
7;8
7;8
27.06.2022.
1;2
Kvalifikācijas eksāmens (K.Tabunova)
103/ 104
1;2
Kvalifikācijas eksāmens (K.Ļubinskis)
402/ 404/
405/ 406
3;4
Kvalifikācijas eksāmens (K.Tabunova)
103/ 104
3;4
Kvalifikācijas eksāmens (K.Ļubinskis)
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5;6
Kvalifikācijas eksāmens (K.Tabunova)
103/ 104
5;6
Kvalifikācijas eksāmens (K.Ļubinskis)
402/ 404/
405/ 406
7;8
Kvalifikācijas eksāmens (K.Tabunova)
103/ 104
7;8
Kvalifikācijas eksāmens (K.Ļubinskis)
28.06.2022.
1;2
Kvalifikācijas eksāmens (K.Ļubinskis)
402/ 404/
405/ 406
3;4
Kvalifikācijas eksāmens (K.Ļubinskis)
5;6
Kvalifikācijas eksāmens (K.Ļubinskis)
402/ 404/
405/ 406
7;8
Kvalifikācijas eksāmens (K.Ļubinskis)