jt banner  top


Uzņēmējiem

Cien. Uzņēmēji!
Jelgavas Tehnikums piedāvā sadarbību praktisko mācību un kvalifikācijas prakses īstenošanai
Jūsu uzņēmumā
2018./2019. mācību gadā
Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakses īstenošanai uzņēmumos:

Grupas Nr.

Programmas nosaukums

Kvalifikācija

Laika posms ( no – līdz)

Izgl. skaits

Kopējais stundu skaits

1.kurss

107.ESF

Autotransports

Autoatslēdznieks

15.03.2019. – 26.06.2019.

12

560

2.kurss

201.

Autotransports

Automehāniķis

23.11.2018. – 21.12.2018.

25

149

201.A.

Autotransports

Automehāniķis

07.09.2018. – 05.10.2018.

26

136

202.

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks 1.grupa

10.09.2018. – 12.10.2019.

13

172

202.

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

2.grupa

07.01.2019. – 08.02.2019.

13

180

204.

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

16.11.2018. – 21.12.2018.

27

360

205.

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

12.11.2018.– 21.12.2018.

24

208

205.A

Restorānu pakalpojumi

Restorānu pakalpojumu speciālists

07.01.2019.– 15.02.2019.

25

216

206.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

07.01.2019.– 22.02.2019.

29

252

208.

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis

10.09.2018.– 05.10.2018.

28

144

208.

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis

07.01.2019.– 01.02.2019.

28

144

209.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis

04.03.2019. – 12.04.2019.

29

216

210.

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

01.10.2018.– 10.05.2019. (divas dienas nedēļā)

25

479

3.kurss

301.

Autotransports

Automehāniķis

15.10.2018. – 09.11.2018.

23

144

301.A.

Autotransports

Automehāniķis

08.10.2018. – 02.11.2018.

19

144

302.

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks 1.grupa

29.10.2018. – 30.11.2018.

9

172

302.

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks 2.grupa

05.11.2018. – 21.12.2019.

9

244

302.

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

03.06.2019. – 28.06.2019.

18

136

304.

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

10.09.2018. – 19.10.2018.

19

216

304.

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

03.06.2019. – 28.06.2019.

19

137

305.

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

10.09.2018. – 26.10.2018.

28

252

305.

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

03.06.2019. – 28.06.2019.

28

137

306.

Administratīvie un sekretāru pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

10.09.2018. – 19.10.2018.

30

216

306.

Administratīvie un sekretāru pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

10.06.2019. – 28.06.2019.

30

101

308.

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis

16.11.2018. – 21.12.2018.

25

180

308.

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis

03.06.2019. – 28.06.2019.

25

137

309.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis

10.09.2018. – 19.10.2018

25

216

309.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis

03.06.2019. – 28.06.2019

25

137

310.

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

10.09.2018. – 28.09.2018.

24

108

4.kurss – KVALIFIKĀCIJAS PRAKSE

401.

Autotransports

Automehāniķis

07.01.2019. – 31.05.2019.

30

960

402.

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

07.01.2019. – 31.05.2019.

8

960

404.

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

10.09.2018. – 21.12.2018.
15.04.2019. – 07.06.2019.

10

592 368

405.

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

07.01.2019. – 31.05.2019.

24

960

406.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

07.01.2019. – 31.05.2019.

27

960

408.

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis

07.01.2019. – 31.05.2019.

24

960

409.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis

07.01.2019. – 31.05.2019.

12

960

410.

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

07.01.2019. – 31.05.2019.

22

960

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022