001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA JELGAVAS TEHNIKUMĀ

Pielikums Nr.1

 IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA
JELGAVAS TEHNIKUMĀ

2021./2022.mācību gadā

 

1.2021./2022.mācību gadā Jelgavas Tehnikums uzņem izglītojamos:

 

Izglītības

programmas

kods

Izglītības programmas

nosaukums un kvalifikācija

Mācību valoda

Iepriekšējā izglītība (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Izglītojamo skaits

Grupu skaits

Licences Nr. un akreditācijas lapas Nr.

33 581 04 1

Zemes ierīcība

Mērniecības tehniķis

L

9

4

25

1

P – 16997

Tiks akreditēta

2020./2021 m.g.

33 525 01 1

Autotransports

Automehāniķis

L

9

4

25

1

P-15362

AP 6172

33 543 04 1

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

L

9

4

25

1

P-16063

AP 6169

33 582 01 1

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

L

9

4

13

1

P_1261

AP 6174

33 582 01 1

Būvdarbi

Sausās būves tehniķis

L

9

4

12

 

33 811 03 1

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

L

9

4

50

2

P-15334

AP 4929

33 811 04 1

Restorānu pakalpojumi

Viesmīlis

L

9

4

25

1

 

33 346 01 1

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

L

9

4

25

1

P - 1261

AP 6177

33 481 01 1

Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

L

9

4

25

1

P-16884

AP 6178

33 481 03 1

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

L

9

4

25

1

P-16062

AP 5066

33 582 03 1

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija Inženierkomunikāciju tehniķis

L

9

4

25

1

P-16886

AP 6103

 

2. Dokumentus pieņem: Jelgavas Tehnikumā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, no 2021. gada 10. jūnija līdz 18. augustam.
3. Uzņemšanas rezultāti: Uzņemšanas rezultātu vērtēšana notiks uzņemšanas komisijas sēdēs -2021.gada 8.jūlijā un 19.augustā.
4. Informācija par uzņemšanas rezultātiem 2021./2022.mācību gadam:

4.1. I kārta 2021. gada 9. jūlijā plkst. 10:00 Jelgavas Tehnikuma mājaslapā: www.jelgavastehnikums.lv;
4.2. II kārta 2020. gada 20. augustā plkst. 10:00 Tehnikuma mājaslapā: www.jelgavastehnikums.lv.

Tālr./fakss: 63025605  
E-pasts: info@jelgavastehnikums.lv, sekretare_jt@inbox.lv

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020