001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

Mērniecības tehniķis

Jt logo

JELGAVAS TEHNIKUMS

 

Mērniecības tehniķis


2019./2020. mācību gadā Jelgavas Tehnikums 9. klases absolventiem piedāvā apgūt jaunu profesiju Mērniecības tehniķis (mācību ilgums 4 gadi).

Mērniecības tehniķis ir kvalificēts speciālists, kas strādā mērniecības un būvniecības uzņēmumos kā mērnieka asistents, pašvaldības vai valsts institūcijās Zemes pārvaldības jomā:

  • veic dokumentu izpēti mērniecības darbu vajadzībām,
  • piedalās teritorijas un būvju uzmērīšanas darbos apvidū,
  • veic mērījumu datu apstrādi un uzmērīšanas dokumentu sagatavošanu sertificētas personas uzraudzībā,
  • saskaņo darbus ar noteiktajām institūcijām,
  • patstāvīgi veic būvju datu ieguvi,
  • sniedz atbalstu zemes izmantošanas projektu izstrādē.

Pēc mērniecības tehniķa kvalifikācijas iegūšanas absolventiem būs iespēja attiecīgajā jomā iegūt augstāko izglītību, studējot Latvijas Lauksaimniecības universitātē vai Rīgas Tehniskajā universitātē.
Programma izstrādāta un tiks realizēta sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedru.

merniecibas tehnikis 2019

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020