001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

Automehāniķis

IEGŪSTAMĀ  KVALIFIKĀCIJA

Automehāniķis

PROGRAMMAS  VEIDS

Profesionālās vidējās izglītības programma

PROGRAMMU  KOPA

Autotransports

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS

3. PKL, atbilst 4. LKI līmenim

IEPRIEKŠĒJĀ  IZGLĪTĪBA

Pamatizglītība

ĪSTENOŠANAS  ILGUMS

Četri gadi

IEGUVES  FORMA

Klātiene

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES UN IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS LAPA

Nr. AP 6172
līdz 2026. gada 11.februārim 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCE

P-15362

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Demontāža un montāža
 • Remonta pamati
 • Virsbūves detaļu remonta pamati
 • Automobiļu tehniskā apkope un remonts
 • Riepu maiņa un remonts
 • Autoatslēdznieka darbu prakse
 • Rasēšana
 • Automobiļu šasijas remonts
 • Virsbūves remonta pamati
 • Automobiļu elektroiekārtu remonts
 • Motoru remonts
 • Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts
 • Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts
 • Elektronisko sistēmu remonta pamati
 • Tehniskā servisa organizācija
 • Klientu menedžments
 • Metināšanas pamati
 • Virsbūves stiklojuma remonts
 • Autovadītāju apmācības programma
 • Automehāniķa prakse

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶIS: 

Automehāniķis plāno un veic automobiļu un to piekabju pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu, veic automobiļa nodošanu klientam. Konstatē un novērš automobiļu un to piekabju defektus. Kvalifikācijas ieguvei nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība. Automehāniķim profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc autoatslēdznieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 aprīlis 2020 10:24
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020