001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

Valodu nedēļa "Ceļojums"

Valodu nedēļas afiša 2022

 
"Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi?"

19.janvārī sadarbībā ar Zaļo jostu notika informatīva tiešsaistes lekcija "Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi?". Lekciju vadīja lektore Aija Caune, kura interesanti un izglītojoši stāstīja par atkritumu šķirošanas nozīmīgumu mūsu ikdienā, kādas sekas rodas dabā, ja esam vienaldzīgi, kur nonāk sašķirotais un pārstrādātais.

 
Erudīts 2021

2021.gada 25.novembrī Jelgavas Tehnikuma izglītojamie piedalījās Latvijas profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo erudīcijas konkursā “Erudīts 2021”, kur Tehnikuma komanda ieguva 1.vietu.

Dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju jomu pārstāvēja Iļja Spirts 408.gr., Harijs Brants 401.gr
Valodu, sociālās un pilsoniskās, un kultūras izpratnes jomu  pārstāvēja Justīne Sauka 306. gr., Dāgs Neliuss 210.gr.

Paldies skolotājām Ilgai Cunskai-Brahmanei, Baibai Lukaševičai, Lilitai Cekulai un
Simonai Beļajevskovai, par ieguldīto darbu izglītojamo sagatavošanai konkursam.

 

 
Latvijas Okupācijas muzeja jaunā tiešsaistes nodarbība “Par savu zemi jāstāv. Barikāžu laiks”

Barikades

 
Pieslēdzies Jelgavas Tehnikumam

JT mac 0222

 
Jelgavas tehnikuma deju kolektivs deja klabdancis

 

 
JT VIA 2021 Ziemassvētki
 
JT teātris
 
 
Jelgavas tehnikums aicina domāt par videi draudzīgiem Ziemassvētkiem

Eko padome decembrī piedāvāja vairākiem kursiem piedalīties darbnīcās, pašu rokām veidojot ornamentus eglītei un darinot svētku kartiņas augstspiedes un akvareļu tehnikās.

Paldies Eko padomes dalībniekiem
Laurai Krēģerei, Līgai Orupai un Beatei Gargurnei
par organizatorisko darbu!

 
Jelgavas tehnikuma direktore Janīna Rudzīte saņem Ministru kabineta Atzinības rakstu

2021. gada 15. decembrī izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece pasniedza Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības rakstu Jelgavas tehnikuma direktorei Janīnai Rudzītei par ieguldījumu profesionālās izglītības prestiža paaugstināšanā un Jelgavas tehnikuma izaugsmē.

Janina MK atzinibas raksts

Sirsnīgi sveicam un lepojamies!

 
Projekts PUMPURS turpinās 2021./2022.mācību gada 1.semestrī

ESFprojekts8.3.4

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros 2021./2022. mācību gada 1. semestrī tiek īstenoti 95 Individuālā atbalsta plāni Jelgavas tehnikuma izglītojamajiem.
Projekta ietvaros izglītojamajiem tiek dota iespēja saņemt individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī ekonomisko atbalstu ēdināšanas, dienesta viesnīcas un transporta izdevumu segšanai.

Lasīt tālāk...
 


COVID 19

bior 15112021

covid19 2021 small

covid-19 talrunis

 

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Saskaņā ar 28.09.2021. MK noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid- 19 infekcijas izplatības ierobežošanai " 101 punktā noteikto, no 15.11.2021. mācību process notiek klātienē pēc plūsmu principa, atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām

 Kārtība, kādā tiek organizēts darbs jelgavas tehnikumā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus covid – 19 laikā

ERASMUS+

erasmus sadarbiba un inovacija

E-lietas

office 365

logo sky

mykoob logo

E-pasts

Meklēt

ISIC

swedbank isicCopyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020