20.03.2024. pie mums vēlreiz ciemojās Skaistkalnes vidusskolas jaunieši, lai gūtu ieskatu vēl trīs profesijās:

  • kopā ar skolotāju Aldi Moškanovu jaunieši iemēģināja automehāniķa profesijas pamatus,
  • skolotājs Uldis Grunde-Zeiferts pastāstīja par karjeras iespējām programmēšanas tehniķa profesijā,
  • bet datortīklu administrators Vladislavs Hohļevs praktiskā darbnīcā iepazīstināja jauniešus ar atsevišķiem datorsistēmu tehniķa ikdienas pienākumiem.

Priecājamies, ka sadarbība ar Skaistkalnes vidusskolu turpinās! Vienmēr esat laipni gaidīti!