15.05.2024. Digitālās nedēļas ietvaros Jelgavas tehnikumā viesojās uzņēmuma SIA “Cloud Enterprise Systems” vadītājs Mārtiņš Štāls, lai 108. un 110. grupas jauniešiem pastāstītu par aktuālu tēmu – sistēmu ievainojamību un programmēšanas kļūdām, kas var apdraudēt sistēmu darbību un drošību.

Pateicamies Mārtiņam Štālam par izglītojošo vieslekciju un ieguldījumu mūsu jauniešu izglītībā IT jomā!