2024. gada 31. maijā 109. grupas izglītojamie (Inženiersistēmu būvtehniķi), kopā ar profesionālās izglītības skolotājiem Jāni Sutenu un Aleksandru Saveļjevu, devās ekskursijā uz SIA “Jelgavas ūdens”. Ekskursijas ietvaros notekūdeņu attīrīšanas ietaišu vadītājs Māris Stūre jauniešiem pastāstīja par Jelgavas pilsētas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas ietaisēm.

Paldies M.Stūrem par izglītojošo ekskursiju!