2024. gada 21. jūnijā aizvadīts jau otrais šī gada izlaidums Jelgavas tehnikumā. Šoreiz izglītību apliecinošu dokumentu saņēma Viesmīlības pakalpojumu speciālisti, Datorsistēmu tehniķi un Inženiersistēmu būvtehniķi.

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes apliecinājumu par tiesībām ārpus konkursa turpināt mācības valsts finansētās pilna laika studijās universitātē saņēma četri jaunieši – Daniels Arnolds Kokins, Sergejs Bakaitis, Egīls Dzens un Albertīna Rudņeva.

Divi absolventi – Ingus Raimonds Sīpols un Enija Luīze Štokmane – saņēma Latvijas Valsts Ministru prezidentes Evikas Siliņas pateicības rakstu par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem.

Par uzrādītajiem mācību rezultātiem un augstajiem sasniegumiem valsts mēroga un starptautiskajos konkursos Enijai Luīzei Štokmanei tika piešķirta arī Latvijas Simtgades stipendija.

Īpašus pateicības rakstus saņēma arī sportiskākie absolventi.

No sirds sveicam jaunos profesionāļus!

Dārgie Absolventi! Turpiniet meklēt jaunas zināšanas, esiet atvērti jaunām idejām un izaicinājumiem! Pasaule ir pilna ar iespējām – izmantojiet tās!