29. februārī Valmieras tehnikumā norisinājās konkurss “Klientu apkalpošanas speciālists 2024”, kurā Jelgavas tehnikumu pārstāvēja un pateicību par piedalīšanos saņēma 306. grupas izglītojamās:

  • Estere Kluša,
  • Rendija Darkevica,
  • Samanta Bārzdiņa

Malači!

Konkursā bija jāveic trīs uzdevumi:

  1. Praktiskais darbs - sagatavot oficiālu vēstuli datorrakstā par doto/izlozēto situāciju.
  2. Situāciju analīze - izmantojot profesionālās iemaņas svešvalodā, komunikācijā un problēmsituāciju risināšanā, veikt klientu apkalpošanu, izmantojot praktiskās iemaņas un atrisinot reālu situāciju sadzīvē.
  3. Pēc fotoattēliem vērtēt katras izlozētās skolas telpu ergonomiku un korporatīvo tēlu.

Pateicamies profesionālās izglītības skolotājai Kristai Tabunovai par izglītojamo sagatavošanu dalībai konkursā.