Sadraudzības koncerts "Krāsainie danči" 

Dejas: 
  - Trejpolka (V.Ozola horeogrāfija, G.Ordelovska mūzika)
  - Pelīšu polka (J.Purviņa horeogrāfija, R.Paula mūzika)
  - Druvā bites dzied (Z.Mūrnieces horeogrāfija, K.Dimantas un L.Dimantas mūzika)
  - Žeperis Aulejskijs (I.Dreļa horeogrāfija, mūzika – D.Baltkājes apdare)
  - Es noaudu zvaigžņu segu (A.Melnalksnes horeogrāfija, S.Grīnbergas mūzika)
  - Ačkups (V.Ozola horeogrāfija, mūzika – E.Grīnvalda apdarē) 
  - Garā sieva (V.Ozola horeogrāfija, mūzika – R.Ašmaņa apdarē) 
  - Tyma upes molā (I.Mistres horeogrāfija, mūzika – M.Krūmiņa apdarē)
  - Klabdancis (V.Ozola horeogrāfija, R.Šteina mūzika) 
  - Apkārt kalnu ar līkumu (D.Ērgļa horeogrāfija, mūzika – grupas “ImandaDimanta un draugi” apdarē) 
  - Jautrais pāris (J.Stumbra horeogrāfija, mūzika – E.Grīnvalda apdarē)
  - Zeme zeļ, zeme plaukst (I.Mistres horeogrāfija, M.Miļevska mūzika)

Paldies par piedalīšanos! 
JDK Jelgavas tehnikums, BJDK Ieviņa, JDK Trādirīdis, TDK Pasaciņa, JDK Līdums, JDK Madaras