10. jūnijā Jelgavas tehnikumā norisinājās pedagogu izstrādāto metodisko darbu skate.

Vērtēšanai šogad tika iesniegti pieci metodiskie darbi:

  • Uzdevumi praktiskajiem darbiem “Atslēdznieka darbi” (autori: Vilnis Tomsons, Aivars Granskis, Aldis Moškanovs),
  • Praktisko mācību apguve modulī “Personāla vadība” (autores: Krista Tabunova, Laila Falaļejeva),
  • Kombinēto mācību metožu pielietošana mūsdienīga izglītības procesa nodrošināšanā (autori: Daiga Dumpe, Kaspars Ļubinskis),
  • Kultūrvēsturiskais mantojums un tā atspoguļojums laikmetīgajā romānā Latviešu valodas I un literatūras I un Sociālo zinību un vēstures stundās (autores: Inga Eriņa, Inga Zudiļina),
  • Tirgzinības darbība uzņēmumā, tajā skaitā tirgus izpēte (autore: Liene Bergmane).

Pateicamies visiem pedagogiem par izstrādātajiem vērtīgajiem metodiskajiem materiāliem un sveicam labāko darbu autorus:

  • 1.vieta - Krista Tabunova un Laila Falaļejeva,
  • 2.vieta - Liene Bergmane,
  • 3.vieta - Daiga Dumpe, Kaspars Ļubinskis.