Jelgavas tehnikumā, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, 2024. gada 12. un 19.aprīlī, un 3. maijā, norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “AutoCAD programmas pamati projektēšanā un dizainā”. 

18 akadēmisko stundu garumā kursos savas zināšanas papildināja, ne tikai Jelgavas tehnikuma, bet arī citu izglītības iestāžu profesionālās izglītības pedagogi, kuru mācību saturs attiecas uz STEM jomu un ir nepieciešamas zināšanas, prasmes un iemaņas rasējumu izstrādāšanā un rasējumā attēlotās informācijas nolasīšanā projektēšanas datorprogrammā. 

Apgūtās zināšanas: 
•    Rasējuma veidošanas metodes un standarti.
•    Rasēšanas un projektēšanas programmas darba vide. 
•    Rasējuma izstrādes posmi. 
•    2D rasējuma izstrāde, kas ietver: rasēšanas rīku funkcionalitātes pārskatu, transformācijas rīku funkcionalitātes pārskatu, rasēšanas procesa optimizāciju, izometrisko rasējumu veidošanu.
•    Objekta grafiskā attēlošana un iestatījumi. 
•    Objekta skatlogi, objektu izmēra noteikšana, objektu mērogošana. 
•    Darbs ar esošiem rasējumiem informācijas izgūšanai un dokumentu sagatavošanai izdrukai.
•    Objektu eksportēšanas iespējas. 

Veiksmīgi apgūstot programmu, 11 dalībnieki saņēma apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Paldies profesionālās izglītības skolotājam Justam Vucēnam par kompetentu nodarbību vadīšanu!