07.03.2024. Jelgavas tehnikumā viesojās Austrijas uzņēmuma “Tech2People” pārstāve Sandra Kanaška. Tech2People ir uzņēmums Austrijā, kas piedāvā robotizētu fizioterapiju cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem, individuāli pielāgojot to katra klienta spējām un vajadzībām. 

Šobrīd, papildus terapijai, uzņēmums strādā pie jaunizveidotās aplikācijas “Abilitate” pilnveidošanas. Tā ir inovatīva lietotne, kas digitalizē terapijas progresa un panākumu dokumentāciju, atvieglojot fizioterapeitu un ergoterapeitu darbu. 

Jelgavas tehnikuma 108., 410., 110. un 406. grupas jaunieši piedalījās aplikācijas beta versijas testēšanā, lai konstatētu kļūmes tās darbībā, un sniedza savus priekšlikumus aplikācijas darbības uzlabošanai. 

Aplikāciju “Abilitate” līdz 31.martam var testēt jebkurš interesents, pieslēdzoties abilitate.at

Esam patiesi pateicīgi Tech2People par iespēju sniegt savu ieguldījumu aplikācijas pilnveidošanā!