No 2024. gada 21. aprīļa līdz 2. maijam mobilitātes ietvaros Jelgavā viesojās divi IES GRAN VIA (Spānija) studenti, lai pilnveidotu prasmes mērniecības tehniķa profesijā. 

Mobilitātes ietvaros jaunieši iepazinās ar Jelgavas tehnikumu un tajā piedāvātajām kvalifikācijām, kā arī piedalījās praktiskajās mācībās kopā ar Jelgavas tehnikuma izglītojamajiem, lai pilnveidotu mērniecības tehniķa kvalifikācijai nepieciešamās prasmes. 

Divas mobilitātes nedēļas Naoufals un Valentina realizēja praksi SIA “Metrum”, pilnveidojot praktiskās iemaņas reālā darba vidē un pārbaudot teorētiskās zināšanas praksē. No sirds pateicamies SIA “Metrum” Jelgavas biroja vadītājam Kalvim Ķikutam un komandai par profesionālo jauniešu uzņemšanu un sniegtajām zināšanām.

Pateicamies profesionālās izglītības skolotājiem Guntim Jurēvičam un Intam Sondoram par ieguldīto darbu mobilitātes dalībnieku aktīvā iesaistīšanā mācību procesā un kvalifikācijas apguvē.

Mobilitātes tika īstenotas IES GRAN VIA ERASMUS+ programmas mobilitātes projekta Nr. 2022-1-ES01-KA131-HED-000060175 ietvaros.